Restindhold af malakitgrønt i dambrugsfisk

Malakitgrønt har tidligere været anvendt til sygdomsbekæmpelse hos dambrugsfisk. Imidlertid blev stoffet forbudt i Danmark i 1990 af Veterinærdirektoratet. En aktuel dambrugssag fra Herning viser, at placering af strafansvar ved ulovligt restindhold af malakitgrønt i fisk kan være svært bl.a. pga. stoffets persistens i miljøet [1]. Læs originalartiklen her Artiklen har været bragt i Dansk … Læs resten af Restindhold af malakitgrønt i dambrugsfisk