Udfordringer og strategier ved produktion af biodiesel

I takt med at verdens olieressourcer forbruges, øges fokus på fornybare brændsler, der ikke medfører stigning i CO2-udledningen. Der er især opmærksomhed på biobrændstoffer som mulige alternativer eller additiver til petrobrændstof. Læs originalartiklen her Artiklen har været bragt i Dansk Kemi nr. 8, 2009 og kan læses uden illustrationer, strukturer og ligninger herunder.  Se relaterede … Læs resten af Udfordringer og strategier ved produktion af biodiesel