GHS? Du kan selv være GHS

faresymboler

DENIOS afklarer ny kategorisering af farlige medier

Siden 2015 har der været en ny ordensmagt i byen i forbindelse med faresymboler, nemlig Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – i danske folkemunde bliver det til: GHS kategorisering. Hos DENIOS har vi styr på GHS og faresymboler, men har du mødt den nye ordensmagt med de nye faresymboler?

 

Hvad er meningen med GHS?

Formålet med GHS er at opnå verdensomspændende regler til kategoriseringen, karakteriseringen og emballeringen af kemikalier. Både til anvendelsesområdet (kemikalielovgivning) og til transportområdet (farligt gods lovgivning).

Med GHS er der nye kriterier til kategorisering og elementer til karakterisering, som i mange punkter skiller sig ud fra de nuværende retningslinjer. Der er også nye begreber, som man lige skal vænne sig til.

 

Fareklasser

Med fareklasser mener vi ikke en ballademagerklasse i skolen, som er pumpet op med præteenagere. I stedet mener vi fareklasser som i forbindelse med GHS svarer næsten til hidtidige farebetegnelser såsom ’giftig’ eller ’ætsende’. Dog er der kommet flere fareklasser til, eksempelvis fareklassen ’metalkorrosiv’. Denne har ellers kun været kendt i transportlovgivningen.

Inden for enhver fareklasse er der én eller flere forskellige farekategorier afhængig af farepotentialet af det farlige medie. De nye faresymboler til disse farekategorier får du herunder.

 

Faresymboler

Siden juni 2015 har faresymbolerne været inddelt efter ’fysiske farer’, ’sundhedsfarer’ og ’miljøfarer’. Der er i alt ni faresymboler: sundhedsfare, miljøfare, brandfarlig, ætsende, akut giftig, gasser under tryk, kronisk sundhedsfare, eksplosiv og brandnærende. Her gennemgår vi alle ni faresymboler og deres betydning.

 

Brug for yderligere afklaring?

Har du styr på dine faresymboler og GHS kategoriseringer, når det kommer til farlige medier? Eller har du brug for yderligere afklaring? Du er altid velkommen til at ringe til os på: 76244080 eller skrive til vores mail: info@denios.dk. Hos DENIOS er vi eksperter i at svare på spørgsmål inden for områderne ’miljøbeskyttelse’ og ’sikkerhed på arbejde’.