Lavere vedligehold gennem skift i teknologi

Tilbage i 2001 var Bada AG et af de første selskaber, der nogensinde brugte Buschs nye MINK klo-vakuumteknologi til afgasning af plastik under ekstrudering.
I 2001 var det et modigt skridt væk fra den dengang almindeligt anvendte væskeringsvakuumteknologi og mod den helt nye tørtløbende MINK klovvakuumteknologi.
I 2007, da Bada flyttede til en ny fabrik, var de eksisterende fem ekstruderings linjer såvel som vakuumproduktionen til det pneumatisk transportanlæg fuldstændigt omdannet til MINK klovakuumpumper, og Bada havde implementeret sit koncept med kontinuerlig produktion af vakuum til hele fabrikken.

Siden 1998 har Bada AG produceret teknisk termoplast og termoplastiske elastomerer i byen Bühl i det sydvestlige Tyskland til forskellige industrier såsom bilindustri, elektronik, sport/fritid, konstruktion, møbelproduktion, medicinsk teknologi og husholdningsartikler til kunder verden over. Bada’s anden fabrik i Spanien har produceret de samme compunds siden 2007.
Bada er en producent af compunds, der er specialiseret i specialtilpassede produkter, og produktioner af små batches. Bada’s ekspertise ligger i specialiseringen af compunds med specifikke egenskaber til en ønsket kundeapplikation.

Disse specielle forbindelser danner et meget individuelt produktsortiment og kræver en høj grad af fleksibilitet i produktionen ud over de til tider små batches. Udvikling og test finder sted i deres egne højteknologiske laboratorier. Med sine to blandingsanlæg i Tyskland og Spanien kan Bada samtidig fremstille en lang række forbindelser, implementere hurtige ændringer i sammensætningen på ekstruderingslinierne og dermed garantere hurtig implementering af kundespecifikke krav. Denne fleksibilitet er en udfordring for produktionsprocesserne. Produktionsleder Martin Wunsch understreger, at procespålidelighed er en absolut prioritet, og at alle produktionsfaciliteter er designet i overensstemmelse hermed.

I de tidlige år efter, at virksomheden blev grundlagt, havde Bada installeret væskeringsvakuumpumper på ekstruderingslinierne, som blev brugt til afgasning i skrue zonen. Det første kendskab med MINK klovakuum teknologien kom i 2001, da en ny ekstruder blev købt, der allerede var udstyret med en MINK klovakuumpumpe.
På det tidspunkt var dette et helt nyt princip mht. til generering af vakuum. Gasser og dampe kunne udvindes fra processen uden driftsvæske.

Dette driftsprincip har således betydelige fordele i forhold til væskeringsvakuumteknologi, som kræver vand som driftvæske. Alain Guckert, vedligeholdelsesleder, husker: “Der var behov for betydelige mængder vand til hver væskeringsvakuumpumpe. Med MINK klovakuumpumpen behøver der ikke tilføres eller fjernes vand, og der er heller ikke behov for et afkølet vandkredsløb. Dette eliminerer alle tilknyttede omkostninger såsom installation, forbrug, kontrol og vedligeholdelse af vandforsyningen. Under afgasning i ekstruderens skruezone udvindes hovedsageligt restmonomerer, fugtighed, fedt og voks. Med væskeringsvakuumpumpen er der risiko for, at volantile komponenter i damp/gas blanding kan opløses i vandet, hvilket gør bortskaffelsen af vandet endnu dyrere.

I dag bruges i alt 14 tvillingskrueekstrudere i begge anlæg til tre skift drift. Disse ekstruderers nominelle kapacitet i den aktuelle produktportefølje er 40.000 tons om året. Hver ekstruder har et doseringssystem, som sikrer et højt niveau af formel og farve reproducerbarhed. Med en gennemsnitlig batchstørrelse på 2.000 og 4.000 kg er det nødvendigt med en formelændring op til tolv gange om dagen.

Den fuldautomatiske fordring af maskinerne, først fra siloer via mixere og doseringsenheder ind til ekstruderne, samt transporten af de færdige compunds ind til pakkeområdet foregår med hjælp af MINK klovakuumpumper. Da arbejdet udføres i tre skifts drift, seks dage om ugen, er alle vakuumpumper i drift i dette tidsrum. Mængden af transportluft styres fuldautomatisk via ventiler, der mere eller mindre åbner eller lukker afhængigt af de skiftende basismaterialer og mængder.
Dette sikrer, at råvarerne transporteres gennem rørene så forsigtigt og sikkert som muligt. Alain Guckert, vedligeholdelseschef, roser MINK klovakuumpumpernes absolutte pålidelighed, som til trods for de lange driftstider giver den nødvendige pumpehastighed og opretholder det definerede vakuumniveau uden nogen klager. Som vedligeholdelseschef er Alain Guckert ansvarlig for den problemfrie drift og vedligeholdelse af MINK vakuumpumper.
Da en funktionsfejl eller fejl i en af vakuumpumperne straks ville føre til en produktionsafbrydelse på en ekstruderingslinje, arbejder han ekstremt omhyggeligt og udfører en visuel inspektion dagligt. Indgangsfiltrene rengøres eller udskiftes hvert kvartal, og gearolien skiftes en gang om året som en forsigtighedsforanstaltning. Ifølge Alain Guckert repræsenterer dette minimal indsats sammenlignet med de tidligere typer vakuumpumper.

Fordelene ved at være begrænset til kun en pumpetype til vakuumgenerering er åbenlyse for produktionschef Martin Wunsch. Det interne vedligeholdsteam kan koncentrere sig om denne type. I årevis har MINK klovakuumpumper arbejdet med materialefodring uden nogen funktionsfejl. Anvendelse af de samme vakuumpumper til afgasning af ekstruder kræver ofte skylning eller rengøring på grund af de forskellige producerede compounds. Trods en cyklonseparator er det ikke altid muligt at forhindre flygtige komponenter i dampen i at trænge ind i vakuumpumpen og revne der. Alain Guckert har mobile udskiftningspumper til rådighed til denne sag, så en revnet vakuumpumpe kan skiftes øjeblikkeligt. MINK vakuumpumpens funktionelle design gør det let for det interne vedligeholdelsesteam at åbne og rengøre.

Vil du høre mere om MINK og deres muligheder kan du kontakte Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.