Produktion af forruder optimeret gennem centralisering

På sit produktionsanlæg i Leingarten, Tyskland, producerer Fuyao Europe glasvinduer til bilindustrien.
Til at holde forruderne under efterbehandlingsprocessen bruger Fuyao Europe vakuum pumperne til generering af vakuumet, da dette er ekstrem effektivt.
En central vakuumforsyning fra Busch Vacuum Solutions genererer vakuumet for at sikre sikker håndtering på de otte produktionslinjer for forruder.

Fuyao Europe GmbH er det europæiske datterselskab af Fuyao Glass Industry Group.
Virksomheden blev grundlagt i Kina i 1987 og producerer bilglas.
De færdigproduceres så de er klar til at blive installeret direkte i bilerne, hos bilproducenterne. Med i alt 25.000 ansatte er Fuyao Group blevet en af verdens største producenter af bilglas. Produktionsanlægget i Leingarten, i den tyske delstat Baden-Württemberg åbnede i 2017, og er udstyrede med det mest banebrydende produktionsteknologi. Anlægget leverer til europæiske bilproducenter, herunder VW Group, BMW, Audi, Ford og Opel.  Fabrikken kører en tre-skift model til produktion døgnet rundt.

I sit forsøg på løbende at strømline produktionen er CTO Torben Ludwig altid på udkig efter nye, innovative tekniske løsninger. For eksempel havde han ledt efter en måde at reducere opsætningstiderne til forrudeproduktion.
Forruder fremstilles på otte produktionslinjer. Disse inkluderer en holde- og monteringsanordning, der bruges til at holde den indsatte forrude i den rigtige position. Forseglingsprofilen af EPDM (ethylen propylen dien monomer) gummi sidder derefter fast på forruderne, mens de er i disse enheder. Vandtankprofilen er også fastgjort til bunden af vinduet; denne profil sikrer, at regnvand drænes i de tilsigtede kanaler.

Forrudenes form varierer afhængigt af mærket og køretøjets modelserie.
Dette betyder, at en bestemt holder- og monteringsenhed bruges til hvert mærke og hver model, og denne enhed skal skiftes, hver gang produktet ændres. Tidligere var hver af disse enheder udstyret med en individuel vakuumpumpe, som skulle tilsluttes hver gang enheden blev skiftet.

For at fremskynde denne proces anbefalede vakuumspecialisterne fra Busch at bruge en central vakuumforsyning. Forbundet via rørledninger forsyner dette centrale system alle otte enheder med vakuum, som let kan tilsluttes via en quick-release mekanisme. Hvad mere er, en central vakuumforsyning som denne kan hjælpe med at spare meget energi. CTO Torben Ludwig valgte denne løsning, som derefter blev installeret og taget i brug i september 2019.

Ud over en betydelig reduktion i opsætningstiderne blev yderligere fordele hurtigt tydelige. Hvor otte oliesmurte vakuumpumper med en nominel strøm på 2,2 kW kørte døgnet rundt, er der nu en efterspørgselsstyret central vakuumforsyning med tre MINK klo vakuumpumper. Klovakuumpumperne blev dimensioneret i lyset af potentielle planer om at tilføje yderligere holde- og håndteringsanordninger til forsyningen i fremtiden. I øjeblikket kører kun én af de tre MINK klo vakuumpumper ad gangen. En anden klo vakuumpumpe kan aktiveres kortvarigt for at dække de efterspurgte topbelastninger. Takket være den efterspørgselsstyrede drift leverer systemet kun så meget ydelse, som det faktisk kræves. En mellemliggende vakuumbuffer sørger for, at det krævede vakuumniveau påføres direkte på enhederne, når det er nødvendigt.

Hver af de tre MINK klo vakuumpumper bruger en motor med en nominel strøm på 5,5 kW. I praksis kører dog kun en af de tre vakuumpumper konstant. En anden vakuumpumpe kører kun halvdelen af driftstiden. Sammenlignet med de otte originale vakuumpumper og deres 2,2 kW drev, der kørte permanent under de tre skift, har dette opnået en energibesparelse på over 50 procent.

En yderligere fordel er, at den centrale vakuumforsyning er oprettet i et separat rum. Dette eliminerede støj og varmeemissioner i produktions området.

MINK klo vakuumpumper fra Busch arbejder helt tørre. Dette betyder, at kompressionskammeret ikke indeholder olie eller andre driftsvæsker. Som et resultat er de derfor næsten vedligeholdelsesfrie. Sammenlignet med de oliesmurte vakuumpumper kræver de derfor ingen vedligeholdelsesarbejde iforbindelse med driftvæsker, såsom udskiftning af olie, filtre eller tætninger, hvilket eliminerer omkostningerne til fremskaffelse og bortskaffelse af driftsvæsker.

Vakuumsystemet har en redundant opsætning. Dette sikrer maksimal driftssikkerhed på den ene side og på den anden side tilstrækkelige strømreserver til at forbinde yderligere vakuumforbrugere. Desuden kan systemet udvides når som helst. Det efterspørgselsstyrede styresystem er udviklet for at sikre, at alle tre MINK klo vakuumpumper har det samme antal driftstimer.

Søger du hjælp til dine vakuumprocesser så kontakt Busch her,
eller skrive dig op til deres nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn