12 Fordele ved centralvakuum

Ved at fjerne så meget ilt som muligt reduceres mikroorganismeaktiviteten i og på maden, så det holder længere, selv uden konserveringsmidler.

Valget af den rigtige vakuumgenerator har en betydelig indflydelse på pakkeresultatet, driftssikkerheden og den økonomiske effektivitet af pakkeprocessen. Hvis et anlæg bruger flere pakkemaskiner, der kræver vakuum for at pakke fødevarer, kan det være værd at overveje at centralisere vakuumforsyningen. En central vakuumforsyning kan spare en stor mængde af driftsomkostningerne og generere yderligere fordele.

Fordel 1: Energibesparelse
Et centraliseret vakuumsystem har generelt brug for færre vakuumpumper end en decentral vakuumforsyning, hvor vakuumpumperne er direkte tilsluttet de enkelte pakkemaskiner.
Dette resulterer i en tilsvarende reduktion i energiforbruget.

Fordel 2: Færre drift timer 
Centralvakuumsystemer har et standby-vakuummodul, der starter automatisk, hvis en af ​​vakuumpumperne svigter. Og alligevel består de stadig af færre vakuumpumper end en decentral forsyning.

Fordel 3: Efterspørgsel drevet styring
Generelt kræver alle pakkemaskiner ikke den maksimale mulige vakuumydelse på samme tid. Pakkemaskiner med egne egen vakuumpumpe kører altid med fuld effekt, hvorfor de bruger meget energi. Centralvakuumsystemer styres af efterspørgslen. Det betyder, at start og stop af individuelle vakuummoduler muliggør, at vakuumsystemets ydelse tilpasses den samlede efterspørgsel. Brug af drev med variabel hastighed giver mulighed for yderligere justering af  ydeevnen. Derfor genererer systemet kun det nødvendige vakuum som er nødvendigt på det tidspunkt.
I praksis resulterer dette i endnu større energibesparende potentiale.

Fordel 4: Nem vedligeholdelse
Ethvert vedligeholdelsesarbejde på de enkelte vakuummoduler i en central vakuumforsyning kan udføres, mens systemet kører uden nogen begrænsninger. Let tilgængelighed til de enkelte vakuumpumper er garanteret. Vedligeholdelsespersonale behøver ikke engang at komme ind i produktions- eller pakkerummene, da det er muligt at opstille systemet i et tilstødende rum.

Fordel 5: Ingen støjgener
Centrale vakuumsystemer er normalt opstillet i et tilstødende lokale, så de adskilles fra produktions- og pakkeområderne.
Dette betyder, at vakuumpumperne ikke udsætter personale for høje støjgener på deres arbejdsstationer.

Fordel 6: Renere arbejdsmiljø
Da vedligeholdelsesarbejde på vakuumpumperne udføres uden for produktions- og pakkerummene, forurenes eventuelle hygiejnefølsomme zoner ikke. Yderligere behøver vakuumpumperne ikke at rengøres i modsætning til vakuumpumperne, der er installeret i produktionsområder, hvor de for eksempel kan være forurenet med madrester.

Fordel 7: Lavere temperatur
Som alle maskiner genererer vakuumpumper også varme. På udstødningssiden, udledes varm luft fra pumpen, og på den anden side afgiver vakuumpumpen også varme. Når den er installeret i produktions- eller pakkerum, udsendes denne varme til den omgivende luft. Da produktion og pakning normalt finder sted i afkølede områder, skal klimaanlægget holde temperaturen nede i disse rum. Centralisering af vakuumforsyningen i et separat rum eliminerer dette problem og giver mulighed for at spare ekstra energiomkostninger på klimaanlæg.

Fordel 8: Lang levetid
Mens en vakuumpumpe i en decentral opsætning næsten altid kører med fuld effekt, hver gang pakkemaskinen er tændt, er driftstimerne for den samme vakuumpumpe i en efterspørgsels drevet centralt vakuumsystem lavere. Derfor forlænges levetiden for en vakuumpumpe i et centralt vakuumsystem. At køre vakuumpumperne ved konstant tryk lægger mindre belastning på dem, hvilket forlænger vedligeholdelsesintervaller.

Fordel 9: Varmegenvinding
Ved hjælp af en varmeveksler kan 50 til 70 procent af motorens energiforbrug genvindes og bruges.

Fordel 10: Effektiv fordeling af arbejdsbelastningen
På den ene side sikrer styresystemet i en central vakuumforsyning, at det kun er de nødvendige vakuumpumper der er i drift. På den anden side bruges de enkelte moduler på en måde, der sikrer, at de alle har det samme antal driftstimer. Dette fordeler arbejdsbelastningen jævnt. Som et resultat kan vedligeholdelsesintervaller planlægges og udføres på en forebyggende og effektiv måde.

Fordel 11: Enkel udvidelse
Takket være et vakuumsystemets modulopbyggede design kan der let tilføjes ekstra moduler, når man udvider ens pakkekapacitet, for eksempel ved at installere en ny pakkelinje.

Fordel 12: Lavere driftsomkostninger
Ved at reducere antallet af vakuumpumper, bruge efterspørgsels drevet styring og reducere klimaanlægget kan der spares en betydelig mængde energiomkostninger. Yderligere energibesparende potentiale vil komme af lettere og hurtigere vedligeholdelsesarbejde. Dette kan udføres i løbet af normal arbejdstid, hvilket fjerner yderligere omkostninger til weekendarbejde. Varmegenvinding kan hjælpe med at spare ekstra omkostninger.

Resumé
I praksis kan en central vakuumforsyning generere energibesparelser på op til 70 procent og gør det muligt at nyde yderligere fordele.
Dog bør beslutningen om at investere i et centralt vakuumsystem træffes efter konsultation med en vakuumrådgiver.

Vil du høre mere om centralvakuum og dine muligheder for optimering så kontakt Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.