Laboratory, Automation & Technology (LAT) A/S

Automatisk prøveforberedelse til metalanalyse

Automatisk prøveforberedelse til metalanalyse kan være en udfordring, fordi dele af prøveforberedelsesinstrumentet ofte består af metal, hvor væske eller aerosoler fra prøverne kan komme i kontakt med dem og “smitte af”. En anden udfordring er at prøvevolumener og reagenstilsætning ofte kan variere fra nogle få µL til flere mL i samme analyse og begge volumener skal tilsættes med høj precision, for at få bedst mulig reproducerbarhed. π-Pet “ToolBox” opfylder disse krav til håndtering af prøver til metalanalyse fra bl. a. fødevarer, korn/foderstoffer, miljø/vand, råvarer, fordi samme opsætning kan håndtere engangsspidser på 1-20µL, 1-50µL, 2-100µL, 3-200µL, 3-1000µL og 20-500µL, samt fortynde med op til 30,000µL.

5.000µL engangsspids
5.000µL engangsspids

Fordelen er naturligvis at instrumentet giver optimalt volumen med stor precision, da spidsudvalget på arbejdsbordet er til rådighed og kapaciteten afhænger af om man anvender en eller op til 8 kanaler.
Forsøg på NIFES viser god overensstemmelse mellem manuel og automatisk metode på ICP-MS.
Yderligere oplysninger fås på 70237740 eller info@lat-int.com.