Avanceret mikrobølge ekstraktion til miljøapplikationer

ETHOS X Avanceret Mikrobølge Ekstraktions-system til miljøapplikationer

Den amerikanske EPA-metode 3546 er en metode til ekstraktion af vand-uopløselige eller lidt vandopløselige organiske forbindelser fra jord, ler, sedimenter, slam og fast affald. Proceduren anvender mikrobølgeenergi til frembringelse af forhøjet temperatur og trykforhold (100-115 ° C og 4-12 bar) i en lukket beholder, som indeholder prøven og organiske opløsningsmidler, for at opnå analyt genfinding svarende til det der opnås ved soxhlet ekstraktion, dog ved anvendelse af mindre opløsningsmiddel og langt hurtigere end soxhlet proceduren tager.

Denne metode kan anvendes til genfinding af semivolatile organiske forbindelser, organophosphor pesticider, organiske pesticider, klorerede herbicider, phenoxyacid herbicider, substituerede phenoler, PCB og PCDD / PCDF’er, som derefter kan analyseres på f.eks. LC/LCMS/LCMSMS eller GC/GCMS/GCMSMS  Læs mere her

Det overordnede koncept for ETHOS X er miljøapplikationer og er udviklet til fuldt ud at overholde kravene i amerikanske EPA og ASTM metoder.

ETHOS X er blevet udviklet ved at studere arbejdsrutiner i flere tusinde kontraktlaboratorier rundt om i verden, der udfører ekstraktioner med opløsningsmidler, med det formål at hjælpe dem, ved at tilbyde en integreret løsning i stand til at udføre deres aktivitet lettere, hurtigere og mere sikkert.

Ethos X behandler flere prøver på mindre tid og bruger en brøkdel af den mængde opløsningsmiddel, som kræves af andre teknologier. Det er meget enkelt at bruge, og det sikrer ensartede resultater med minimale driftsomkostninger.

Den nye Milestone ETHOS X mikrobølgeovn’s ovnrum har et volumen på over 70 liter, langt den største i øjeblikket. Med en effekt på 1900 Watt, er ETHOS X det mest kraftfulde mikrobølgeplatform-system som er tilgængelig til ekstraktion.

En helt ny rotortype er specielt udviklet af Milestone, til at leve på til kravene i den amerikanske EPA-metode 3546. Denne nye rotor består af en 24-positioners karrusel, der består af store trykbeholdere fremstillet af et innovativt, unikt og inaktivt polymert materiale. Selve ekstraktionen foregår i et én gangs og billigt 100ml hætteglas. Det selv-tryk-regulerende låg sikrer sikker drift af systemet. Temperatur og trykovervåges og kontrolleres i alle ekstraktionspositioner med trådløse sensorer. Et automatisk lukkeværktøj sikre hurtig, korrekt og nem lukning af ekstraktionsbeholdere inden mikrobølgeovnen løb.

Læs mere her på Milestone hjemmeside

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Brian Wohlert på telefon 43269406 eller mail bw@holm-halby.dk