Decentral til centraliserede løsning gav energioptimering

Artiklen er fra 2016


Som en af de største producenter af svinekødsprodukter i Polen fremstiller Goodvalley Polska forskellige typer af pølser, skinke og andre kødprodukter. Alle pølser pakkes på en brugervenlig måde ved hjælp af modificeret atmosfæreemballage (MAP). Det vakuum, der bruges til at evakuere luften ved pakningen, leveres af et centralt vakuumsystem fra Busch. Systemet forsyner alle pakkelinjer med det nødvendige vakuum, før gassen som beskytter atmosfæren bliver tilført til emballagen.
Ved hjælp af denne centrale vakuumforsyning er Goodvalley Polska i stand til at opnå bedre økonomisk effektivitet, produktion samt energi optimeringer.

Siden grundlæggelsen i 1999 har Goodvalley Polska produceret pølser og andre produkter i den polske landsby Przechlewo. I dag er det en af de største polske leverandører af disse produkter.
De vigtigste markeder er Europa og USA, hvor de leverer til supermarkedskæder.
Produktsortimentet indeholder forskellige røget og kogte pølser, skinker, bacon, samt stege og hakkekød. Yderligere levere de færdige marinerede og krydrede specialiteter til grilning.
Goodvalley Polska har altid fokuseret på kvalitet og hygiejne, helt fra begyndelse i 1999. Siden 2002 har de produceret deres produkter i henhold til HACCP-standarden.

Goodvalley Polska tilføre en gasblanding af kuldioxid og nitrogen, når de pakker deres produkter for at skabe en beskyttende atmosfære inde i emballagen. Denne beskyttende atmosfære inde i emballagen, øger holdbarheden for produkterne og sikrer, at produkternes farve, konsistens og friskhed forlænges.

Goodvalley Polska udføre alle procestrin på deres fabrik i Przechlewo, fra slagtning til levering af færdige produkter. Hver dag slagtes 1.000 svin. Alle dyrene kommer fra selskabets egen gård, Poldanor SA, kun få kilometer væk. De kan således påvirke kødets kvalitet under avlsprocessen.
Både Goodvalley Polska og Poldanor SA tilhører den internationale Goodvalley Group.

Goodvalley Polska beskæftiger 900 medarbejdere på fabrikken, for at kunne udføre alle processerne selv.  Produktionen kører 20 timer om dagen. Derefter rengøres maskinerne, for at opretholde den høje hygiejne niveau.

Alle fire pakkelinjer tilfører den beskyttede atmosfære til emballagerne.
I starten var hver pakkelinje udstyret med dens egen R5 lamelvakuumpumpe fra Busch, på en etage ovenover hver linje.

Ifølge teknisk direktør for Goodvalley Polska, Tomasz Paciorek, blev denne beslutning taget for at forhindre spildvarmen fra vakuumpumperne i at komme ind i produktions- og pakkelokalerne.
I slutningen af 2015 tilbød Busch Vacuum Solutions, Goodvalley Polska at centralisere vakuumforsyningen til alle fire pakkelinjer.

 Det ville give følgende fordele:
–        Energibesparelser
–        Mere pålidelig vakuumforsyning
–        Mulighed for at udføre vedligeholdelsesarbejde, mens systemet er i drift

Tomasz Paciorek besluttede at ombygge deres pakkelinjer, og tage et sådan system fra Busch i brug.
Det blev installeret i begyndelsen af 2016 og har siden kørt dagligt 20 timer, fem til seks dage om ugen.

Systemet består af i alt fire R5 lamelvakuumpumper. De er forbundet til en vakuumbeholder, hvor de opretholder et konstant vakuum på 150 millibar. Normalt er højst tre af de fire vakuumpumper i brug, for at vedligeholde dette konstante vakuum. Derved fungerer en af vakuumpumperne kun som stand-by pumpe. Selv ved fuld belastning bruger systemet kun tre vakuumpumper, kontra de fire som var i brug tidligere.
Det svarer til en årlig energibesparelse på cirka 3.750 kilowattimer.
Vakuumsystemet arbejder efter et efterspørgselsprincip, det betyder, at de eneste R5 lamelvakuumpumper, der er i drift, er dem, der faktisk er nødvendige. I daglig praksis er fuld belastning en undtagelse, som kun forekommer, hvis alle fire pakkelinjer kører på højtryk.
Ved normal drift er kun to vakuumpumper i brug. Hvor den største R5 lamelvakuumpumpe med en pumpehastighed på 400 m3 i timen ofte bærer basisbelastningen i sig selv.
Sammenlignet med den decentrale vakuumforsyning, resultere dette i energibesparelser på 83.000 kWh, hvilket svarer til en halvering af energiforbruget. (Fig.2).

R5 lamelvakuumpumper fra Busch er ekstremt robuste, så der har aldrig været en fejl hos Goodvalley Polska, hverken ved den decentraliserede, eller centraliserede løsning. Selv hvis en af vakuumpumperne skulle svigte, ville der ikke være nogen afbrydelse i produktionen takket være stand-by pumpen.
Vakuumbeholderen holder et permanent vakuum på 150 millibar. Dette garanterer de hurtigste evakueringstider og dermed den hurtige cyklustid ved vakuumpakningen.
Den centrale vakuumforsynings design gør det også muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde under drift. Service personalet behøver ikke at komme ind i produktionslokalerne, for at udføre service på vakuumpumpen. I stedet går de til maskinrummet på øverste etage, hvor systemet er placeret.
Under vedligeholdelsesarbejde kan hver enkelt R5 lamelvakuumpumpe slukkes uden at påvirke vakuumniveauet eller pumpehastigheden.

Alle installerede vakuumpumper er specielt designet til at håndtere ilt og kan sikkert komprimere iltindhold på over 21 procent. Dette gør det muligt at tilsætte gasblandinger til emballagen, i vakuumkammeret.

Den høje koncentration af ilt gør gasblandingerne eksplosive. Derfor ventileres emballagekammeret under pakkeprocessen, efter gasblandingen er blevet tilført, således at kun normal luft fjernes under den næste pakkecyklus, hvilket forhindrer faren for eksplosion. Kun i det usandsynlige tilfælde, at en defekt ventil eller anden skade kan føre til en øget koncentration af ilt ind i vakuumpumperne, kan dette være farligt.
Dette er grunden til, at de installerede R5 lamelvakuumpumpe opfylder de højeste sikkerhedskrav, så de med sikkerhed kan fjerne en øgede koncentration af ilt.

Teknisk direktør Tomasz Paciorek er meget tilfreds med denne løsning. En yderligere fordel ved at centralisere vakuumforsyningen vil blive ses i 2017, hvor en femte pakkelinje sættes i drift.
Den kan tilsluttes det centrale vakuumsystem uden behov for udvidelse af systemet.
Vakuumspecialisterne fra Busch har allerede beregnet, at den aktuelle ydelse er tilstrækkelig til at forsyne en ekstra pakkelinje med vakuum. Dette øger energibesparelsen yderligere, sammenlignet med den originale individuelle forsyning af pakkemaskinerne.

Søger du hjælp til dine vakuumprocesser så kontakt Busch her,
eller skrive dig op til deres nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn