EDX-FTIR Urenhedsbestemmelse/ Materialeinspektion

EDXIR-Analyse med Shimadzu

EDXIR-analyse software er specielt designet, til at udføre kvalitativ analyse med anvendelse af data, der kommer fra et Energi røntgendetektor (EDX) fluorescencespektrometer og et Fourier transform infrarød spektrofotometer (FTIR). Softwareløsningen anvendes til at udføre en integreret analyse af data fra FTIR, som er fremragende til identifikation og kvalificering af organiske forbindelser, og fra EDX, som er fremragende til grundstofanalyse af metaller, uorganiske forbindelser og andet indhold. Softwaren angiver identifikationsresultater og graden af matching. Biblioteket som anvendes til analyse af data (indeholdende 485 data som standard) Shimadzu er den eneste i markedet, der tilbyder denne løsning. Softwareløsningen erv skabt gennem samarbejde med vandforsyningsagenturer og fødevareproducenter. Yderligere data kan registreres på biblioteket, samt billedfiler og dokumentfiler i PDF-format.

De analytiske systemer, kan også bruges til at udføre EDX eller FTIR dataanalyse på egen hånd

 Integrerede analyse af urenheder

For at udføre kvalitativ analyse automatisk, klikkes bare på “Analyze Both Data” og vælg EDX/FTIR data. Dette øger effektiviteten af dataanalyse og giver stærk støtte til analyse af urenheder

Datasammenligninger til bekræftelsestests

Med data sammenligning funktionen, som beregner graden af matching mellem de faktiske målte data og de data, der er registreret i biblioteket, kan softwaren bruges til modforanstaltninger mod “tavs forandring” og for andre bekræftelsestests.

Data Browsing og registrering
Hvis data for en prøve blev udført med andet udstyr end EDX og FTIR instrumenter (såsom en kromatograf, massespektrometer eller overflade observationssystem), kan disse data omdannes til PDF format og derefter registreres i softwaren, og på den måde opbevares sammen med EDX / FTIR-data.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om EDX-FTIR Urenhedsbestemmelse/Materialeinspektion er du velkommen til at kontakte produktspecialist Brian Wohlert på mail bw@holm-halby.dk eller tlf. 43269406