Energibesparende beluftning

Når det kommer til iltning af vand i beluftningstanke på spildevandsanlæg, er mekaniske kapselblæsere blevet det første valg blandt de teknologier, der kan bruges til overtryk.
Busch har med de nye TYR kapselblæsere (figur 1) forsøgt at sætte nye standarder i denne applikation. Denne processen kan den verdensomspændende specialist inden for vakuum- og tryk teknologi se tilbage på over 50 års erfaring inden for denne sektor.

Busch dækker et ydelsesområde på 2,5 til 73 kubikmeter volumenstrøm pr. minut ved et overtryk på 1 bar med sine TYR kapselblæsere. Da driftsanlæg til rensning af spildevand udgør betydelige finansielle omkostninger for alle kommuner, er ledere af renseanlæg og de ansvarlige for teknologien enige om, at alt energibesparelsespotentiale skal opnås i en rensningsanlæg for at sikre den mest energieffektive drift mulig og dermed reducere driftsomkostninger.

Busch vider udviklede den viste kapselblæsers profil, hvilket resulterede i mere effektiv luftkompression med et blæsertrin perfekt tilpasset i forhold til flow. IE3 effektivitets klasse energibesparende motorer er standard og også egnet til frekvensstyret drift, der yderligere øger energieffektiviteten.

Ved udformning af TYR kapselblæseren, var der meget fokus på blæseren kompakthed og lave lydniveau. Dette resulterede i disse kompakte enheder (fig. 2), som kan installeres i små rum. Desuden blev der opnået en reduceret støjemissioner takket være et innovativt støjisoleringsdesign. Brugen af spiralformede og meget præcise gear, støjoptimerede indløbs- og udløbsfiltre samt et effektivt akustisk kabinet muliggjorde denne støjreduktion, sammenlignet med konventionelle blæsere.

Drift af TYR kapselblæsere kan styres på forskellige måder. De kan tilsluttes spildevandsbehandlingsanlæggets kontrolsystem ved hjælp af et PLC-styresystem.
Hvis det konstant målte iltniveau i beluftningstanken falder under en minimumsværdi, tænder en blæser automatisk og forbliver i drift, indtil den maksimale værdi opnås.
Til store eller ved flere beluftningstanke kan flere TYR kapselblæsere installeres. Afhængig af iltbehovet kan flere TYR kapselblæsere betjenes samtidigt eller skiftevis for at opnå lignende driftstider for alle blæsere.

For frekvensstyrede kapselblæsere skal iltforsyningen ikke styres af de enkelte blæsers driftstid. Det kan snarere styres af hastigheden og dermed den genererede volumenstrøm af en blæser. Hastighedskontrol tillader mere præcis iltindsprøjtning i en beluftningstank. I praksis betyder dette, at minimums- og maksimumsværdierne er tættere på hinanden.

Der kan også foretages enklere betjeninger uden frekvensomformer. Hvis f.eks. to identiske TYR kapselblæsere bruges til iltning af en beluftningstank, disse er konstrueret på en sådan måde, at de sammen skaber en volumenstrøm designet til den højeste bakteriebelastning.
Schlammersdorf-Vorbach spildevandsrensningsanlæg i Oberpfalz-regionen i Tyskland bruger for eksempelvis to TYR kapselblæsere. Begge blæsere kan betjenes med to forskellige hastigheder. Afhængigt af den nødvendige iltforsyning kan de køre med fuld hastighed eller ved halv hastighed. Dette tillader drift uden frekvensstyring med fire niveauer af volumenstrøm, hvilket muliggør yderligere energibesparelser.

Drift- og afdelingschefer på de forskellige spildevands- og behandlingsanlæg, bliver overtalt af TYR kapselblæserens pålidelighed og brugervenlighed.
For Jürgen Nass, driftschef på Rheinfelden-Herten spildevandsanlæg, er fordelene indlysende: “Olieniveauerne for gearene og lejerne kan kontrolleres udefra via kontrolvinduer, når akustikskabet er lukket.”

En olieændring er nem at udføre, da oliepåfyldningshullerne og olieafledningsventilerne er let tilgængelige, når døren til det lydabsorberende skab er åbnet. Indløbsfilteret er monteret på en sådan måde, at det kan tages ud på forsiden uden risiko for urenheder, der falder på blæseren. “Jürgen Nass roste også blæsernes pålidelighed:” Efter et års drift har der ikke været funktionsfejl overhovedet, endsige en blæsers svigt. ”

Vil du høre mere om TYR kapselblæsere og deres anveldelsesmuligheder kan du kontakte Busch her,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.