Energieffektive og bæredygtige vakuumløsninger

Fra 13. til 15. september 2022 vil Busch Vakuumteknik fremvise sine nyeste vakuumløsninger til forarbejdnings industrien på Automatik i Brøndby.
Busch vil byde besøgende velkommen til sin stand med energieffektive, bæredygtige og innovative vakuumløsninger. Vakuumsystemer fra Busch muliggør energibesparelser på op til 70 procent.

Udover modulære løsninger tilbyder Busch primært individuelle vakuumforsyninger. Disse er optimalt tilpasset kundens behov. I kombination med kundetilpassede servicepakker kan der således sikres en effektiv og sikker vakuumforsyning. Især stigende energipriser lægger en stadig større økonomisk byrde på forarbejdningsvirksomhederne. Som følge heraf ændrer kravene til vakuumteknologi sig også på længere sigt.

Energieffektiv
Brugen af energieffektiv vakuumteknologi i industrien kan være forbundet med store potentielle besparelser og er endda tilskud i forbindelse med energioptimering.
Centralisering af vakuumforsyningen muliggør besparelsespotentiale i industrien, da høje energiomkostninger kan reduceres ved eksempelvis at reducere nedetid og spildvarme. På Automatik vil Busch demonstrere sine effektive løsninger, som kan opnå energibesparelser på op til 70 procent.

Innovation
Teknologien udvikler sig konstant, og derfor arbejder Busch også altid på fremtiden for vakuum. COBRA PLUS, en intelligent lav-vedligeholdelse skruevakuumpumpe, der er klar til Industry 4.0 med fjernbetjening, statusovervågning og kommunikationsprotokoller er det nyeste produkt fra Busch i en lang række af energieffektive produkter.
OTTOs digitale service, vil blive fremvist for første gang på Automatik.
Denne intelligente IoT-løsning kombinerer tilstandsovervågning af vakuumpumper med præventiv service, hvilket sikrer, at nedetid i produktionen kan reduceres.

Lav vedligeholdelse
Tørtløbende vakuumteknologier skiller sig ud som værende særligt vedligeholdelsesvenlige. Det tørre og berøringsfrie driftsprincip muliggør praktisk talt vedligeholdelsesfri drift. Frem for alt muliggør brugen af disse vakuumgeneratorer lave udgifter gennem hele livscyklussen, da udgifterne til regelmæssig vedligeholdelse er meget lave. Med MINK klovakuumpumper og COBRA skruevakuumpumper har Busch to teknologier i sin portefølje, som er velegnede til brug industrien.

Vakuumeksperterne fra Busch ser frem til at tage imod alle gæster på dette års Automatik fra d. 13 september på stand B1068.