Hvorfor skal sikkerhedskabinetter have certifikat?

OBS – nu helt ny opdateret liste over godkendte kabinetter fra TüV !!

I dag produceres sikkerhedskabinetter i hele verden af mange forskellige producenter. Tit i god kvalitet, men desværre lige så tit i en kvalitet, der ikke har fokus på personsikkerheden – hvilket jo er hele formålet med sikkerhedskabinettet – så hvad er det, der adskiller et sikkert kabinet og et usikkert kabinet?

Hvordan et kabinet skal fungere er beskrevet i en række normer verden over – i Danmark er vi på LAF området underlagt Dansk Standard EN 12469 når det gælder klasse II kabinetter samt samme standard, og en yderligere standard DIN12980 når det gælder arbejde med cytostatika.

Standarderne er meget omfattende og krævende at efterleve for producenterne. Derfor går nogle producenter på kompromis og laver løsninger, der kan forårsage tab af produkt eller bringe operatørens sikkerhed i fare.

Dyr proces at får certifikat
Der er flere instanser, der laver test af sikkerhedskabinetterne og har myndighed til at udstede certifikater. De gennemgår design af kabinetterne, el-føring, måler luftflow, krydskontaminering, flowvisualisering, vibrationer – tester pakninger, negativt trykkammer – tester for rengøringsvenlighed, visuelle og akustiske alarmer og meget mere, for til sidst at udstede det eftertragtede certifikat.

Ofte er det en proces, hvor kabinettet fejler flere gange og instansen må sige stop; kabinettet kan ikke godkendes pga. af en række kritiske punkter – så får producenten chancen for at udbedre eller re-designe inden ny test udføres. Det er i forvejen en meget bekostelig affære at få et certifikat for et kabinet der er perfekt designet, men når kabinettet ikke består, er det ikke alle producenter, der har de økonomiske muskler til at gennemføre processen.

Brutalt sagt er manglende evner til at designe et godkendt kabinet hovedårsagen til at kabinetter sælges uden godkendelse, derfor skal man være ekstra opmærksom på formuleringen ”Produceret i henhold til EN12469”, som ofte står i stedet for certifikat oplysninger.

Hvilke myndigheder kan godkende?
Der er en række myndigheder, der kan godkende et kabinet – mest kendt i Europa er Porton Down og TüV.

Men selv inden for myndigheder er der forskel – eksempelvis kan TüV Köln godkende og udstede certifikat, men gør det sjældent – den helt rigtige godkendelse og den eneste godkendelse, der rigtigt tæller i branchen foregår kun et sted, hvor man har opbygget en helt særlig ekspertise på området; nemlig hos TüV Nord. Ekspertisen gælder ikke kun eksisterende standarder – når producenter udfører ”Performance envelope test” og ”dynamic Inteference” er TüV pt. på som overvåger af testen – men i fremtiden vil de også skulle udføre test og udstede certifikater her.

Godkendte kabinetter
På nedenstående link kan man downloade oversigt over kabinetter, der pt. har været igennem test og godkendelse hos TüV Nord – på listen er der både kabinetter med kun EN12469 godkendelse, samt EN12469 og EN12980

Se TüV godkendte kabinetter her version 19/11-18

Kontakt
Vil du vide mere om sikkerhedskabinetter er du velkommen til at kontakte produktspecialist Søren Thuesen på mail st@holm-halby.dk