Hygienisk fjernelse af død fisk i hos RAS

Osland Settefisk AS producerer årligt 8.500 tons fisk i sit opdrætsanlæg i Bjordal på Sognefjorden i Norge og i forskellige offshore-kabinetter. Siden juni 2016 har det nye, state-of-the-art RAS (Recirkulerende Akvakultur System) været i drift i den specialbyggede bygning for opdrætnings.
Laks dyrkes fra æggene udklækkes indtil de bliver til ungfisk.
For at flytte døde fisk og forurening fra tankene installerede Osland Settefisk en pneumatisk transport
system fra Busch, der muliggjorde hygiejnisk fjernelse af døde dyr, så de kunne behandles.

Osland Settefisk blev grundlagt i 1987 og har specialiseret sig i opdrætning af laks og regnbueørred. På Bjordal anlægget opdrættes der 3,500 tons ørred hvert år, indtil de er klar til slagtning. Mens ørredæggene kommer fra virksomhedens eget opdrætningsmateriale, købes laksæggende og forbliver i selskabets ruge, indtil de bliver til yngler. Derefter lægges ynglerne, der vejer op til ca. 10 gram, i mindre tanke for opbevaring, inden de placeres i de større tanke, hvor de når vægt på 40 til 50 gram. 3,5 millioner ungfisk opdrættes hvert år på denne facilitet og derefter transporteres de med lastbil til bådene, der bringer dem til offshore opdrætningen.
Der vokser laksen til den når en vægt på fire til seks kilo.
Osland Settefisk sælger så levende fisk til slagterier og forarbejdningsanlæg.

Osland Settefisk er ligesom mange af sine kunder en del af den norske laksegruppe.
Dette sikrer en højere kvalitetsstandard for de producerede fiskevarer, fordi konsekvent strenge kvalitetsretningslinjer følges fra fiskeri til færdigvare under opdrætning, fodring og forarbejdning.

For hurtig og hygiejnisk at fjerne døde fisk fra diverse opdrætnings tanke, søgte Operations Manager Kjetil Rørtveit en teknisk løsning, som Busch derefter leverede.
De udviklede et pneumatisk transportsystem der blev installeret i et tilstødende lokale.

Døde eller skadet fisk synker til den dybeste del af tanken, hvor de hele tiden fjernes med vand og transporteres til en opsamlingstank, mens vandet derefter returneres til tanken. Dette gør det muligt løbende at kontrollere, om døde fisk er i opsamlingstanken. De fjernes derefter manuelt med et net og placeres i en sugestation lige ved siden af opsamlingstanken.

Sugestationen på hver tank er forbundet med det pneumatiske transportsystem via rørledninger.

Systemet består hovedsagelig af en cyklonseparator, en tank og en R5 lamelvakuumpumpe. Denne vakuumpumpe fra Busch opretholder konstant et vakuum i rørledningen.
Hvis fisken lægges i sugestationen, og ventilen åbnes, fjernes de hurtigt uden rester ved hjælp af rørledningen, og de transporteres derefter til cyklonseparatoren.
Når dette har nået et vist niveau, åbnes en ventil under cyklonseparatoren og de døde fisk lander i beholderne placeret nedenunder.

Fiskene er skæres op og blandet med en speciel blanding af myre- og lignosulfonsyre.

Dette gør det muligt at styre pH-værdien, og oxidationen kan sænkes. Den resulterende substans anvendes som et biprodukt i fødevareproduktionen og ekstraheres automatisk fra blenderen til en transportbeholder. Virksomheden Krüger Kaldnes konstruerede og realiserede hele RAS system. Vakuumeksperter fra Busch arbejdede tæt sammen med ingeniørerne i Krüger Kaldnes for at designe affaldssystemet.

Busch tilbyder special designet anlæg til fiskeopdræt indenfor alle størrelser.

Disse er forbundet med RAS systemet, så de er helt integreret i kontrolsystemet.
I Osland Settefisk er der installeret fire sugestationer til døde fisk. Deres maksimale afstand til cyklonseparatoren er 50 meter. Alle PVC rør har en diameter på 110 millimeter.
Til denne fabriks størrelse anvender Busch en R5 lamelvakuumpumpe med en pumpe hastighed på 100 kubikmeter i timen. Disse vakuumpumper er tilgængelige i mange størrelser, så de kan tilpasses til kravene og størrelsen det penumatiske transportsystem.
Takket være systemstyringen er det muligt at installere en relativt lille vakuumpumpe, som har en positiv effekt på energiforbruget.