Laboranten er virksomhedens rygrad

Virksomheden GlyProVac i Odense blev dannet af forskere og en forretningsudvikler fra Syddansk Universitet i 2018. GlyProVac arbejder på at udvikle nye effektive bakterielle vaccinekandidater – såkaldte glykoproteinbaserede vacciner – som et alternativ til de antibiotika, som flere og flere mikrobielle infektioner bliver resistente overfor.

Tekst: Gunnar Lomborg

Det er altså en videnstung virksomhed, der sigter på at designe vaccinekandidaterne for så at ”sælge” dem til et firma, der kan fremstille den faktiske vaccine. I den proces spiller virksomhedens laborant en ekstrem vigtig rolle, forklarer medstifter og CEO, Anders Boysen.

 Laborant med erfaring i GMP og QC

– Vi er kun fem ansatte i dag, men der er flere på vej. Vi andre kommer fra universitetsverdenen, men vores laborant har mange års erfaring fra både industrien og hospitalsverdenen. Hun kender alt til den kvalitetskontrol f.eks. GLP (Good Laboratory Practice) og GMP (Good Manufactoring Practice), som man skal være inde i, når man agerer i den private life science sektor. Det betyder meget, ikke mindst i forhold til vores samarbejdspartnere, som skal producere vores produkter, siger han.

Han tøver ikke med at betegne laboranten som rygraden i firmaet. Det er laboranten, der sørger for de rigtige buffere, for at infrastrukturen er på plads i laboratoriet og kan det håndværk, der er nødvendigt for at betjene udstyret. Derudover fremhæver han også laborantens evne til at få sat alting i system og skabe effektive arbejdsgange, og sørge for den rigtige sporbarhed og dokumentation mv.

 Hun kender håndværket til bunds

– Det er vigtigt, at vi har nogle stabile folk, der kan deres kram, og som ud over at bidrage til udviklingen i firmaet, også kan bevare en meget høj kvalitet i rutineopgaver. Noget der er utroligt vigtigt i det udviklingstrin vi netop er på. Efter min mening ville det ikke være optimalt for os at bruge for eksempel en bachelor eller cand.scient., til de opgaver vores laborant løser nu, da de typisk er skolet anderledes, og går til opgaven på en anden måde., siger Anders Boysen.

Sidst, men ikke mindst, fremhæver han at netop laboranterne, som faggruppe, er langt mere uddannede i emner der knytter sig til arbejdsmiljø. Det betyder, at firmaets laborant har spillet en central rolle i udviklingen af netop arbejdsmiljøet i GlyProVac.

Om artiklen

På Dansk Laborant-Forenings Delegeretmøde i 2021 blev forslaget ”DL-F skal arbejde på at synliggøre og præcisere laboranters kompetencer” besluttet. Vi har derfor spurgt en række arbejdsgivere, hvad de bruger laboranter til på deres virksomhed, og hvorfor faggruppen er vigtig for dem.

Laboranter cand.alt.

Dansk Laborant-Forening/HK har udgivet en pjece, der beskriver ni profiler som en synliggørelse af nogle af de jobmuligheder, vi mener, vores medlemmer vil være de bedste til at betræde. Du finder pjecen her: Mød 9 specialister – der skaber fremtiden og som engelsk version: Meet 9 specialists – who are creating the future.