Laboranter driver den grønne omstilling

På Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense har man 30 forskellige faggrupper i et meget ”laboratorietungt” miljø. Opgaverne er udover forskning også uddannelse af de studerende, som skal lære håndværket i laboratorierne.

Tekst: Gunnar Lomborg

– Også her er vores laboranter en uvurderlig ressource, når de sidemandsoplærer de studerende, lærer dem om laboratoriesikkerhed og kemikalier mv. Her er fagligheden helt central, og derfor er det vigtigt for os at have laboranter, som via deres uddannelse har præcist de kompetencer, som er krævet på et institut som vores, siger institutleder Jakob Møller-Jensen.

Engagerede i klima og miljø

Han fremhæver også, at universitetet har en stærk gruppe af laboranter, som driver den bæredygtige udvikling i et miljø, hvor ressourceforbrug, energioptimering og genanvendelse fylder meget. Laboranterne er også meget engagerede i bæredygtige indkøb, ligesom de tager hånd om arbejdsmiljøet i laboratorierne.

Der bruges meget avanceret udstyr i laboratorierne på instituttet, hvor man forsker og uddanner kandidater i emner som biomedicinsk massespektrometri, molekylær mikrobiologi, biomedicinsk informatik og mange andre specialer. En del af udstyret kender laboranterne måske fra deres uddannelse eller tidligere arbejdsplads, men ellers er de hurtige til at lære, og flittige til at tage efter- og videreuddannelse.

Håber vi stadig kan få praktikanter

Instituttet har også en lang tradition for at have laborantpraktikanter, men institutlederen er ked af, at man ikke mere vil uddanne laboranter på Fyn. Det kan måske give problemer, når praktikanter fremover kommer fra uddannelsessteder i Jylland eller på Sjælland og skal pendle til Odense.

– Uden laboranterne ville det ikke kunne køre, som det gør. De er med deres faglighed og kendskab til analysemetoder og udstyr med til at sikre, at vi kan give de studerende den bedste uddannelse, og så er de rigtigt gode til at samarbejde med de andre faggrupper på instituttet, understreger Jakob Møller-Jensen.

Om artiklen

På Dansk Laborant-Forenings Delegeretmøde i 2021 blev forslaget ”DL-F skal arbejde på at synliggøre og præcisere laboranters kompetencer” besluttet. Vi har derfor spurgt en række arbejdsgivere, hvad de bruger laboranter til på deres virksomhed, og hvorfor faggruppen er vigtig for dem.

Laboranter cand.alt.

Dansk Laborant-Forening/HK har udgivet en pjece, der beskriver ni profiler som en synliggørelse af nogle af de jobmuligheder, vi mener, vores medlemmer vil være de bedste til at betræde. Du finder pjecen her: Mød 9 specialister – der skaber fremtiden og som engelsk version: Meet 9 specialists – who are creating the future.