Laboranter har en unik håndværksmæssig tilgang

Ampliqon A/S i Odense fremstiller PCR-enzymer og laboratoriereagenser til life science branchen i hele verden. Ampliqon blev grundlagt i 2002 og har i dag 24 medarbejdere, heraf fire laboranter.

Tekst: Gunnar Lomborg

Laboranterne udfører en stor del af produktionen, kvalitetskontrollen og står for planlægning af nye produktioner. De deltager i udviklingen af nye produkter og optimering af processer, herunder at sikre korrekt håndtering af farlige kemikalier og affald.

– Laboranter har en unik uddannelse, som giver os en stor værdi. De har en håndværksmæssig tilgang til laboratoriearbejdet og en bred ekspertise i anvendelse af laboratorieudstyr og ofte mere praktisk erfaring, end for eksempel en cand.scient. eller en anden akademisk medarbejder, siger Helle Thestrup, administrerende direktør i Ampliqon.

 Kontrol og orden

Hun fremhæver laboranternes fokus på kontrol og orden, som sammen med deres faglighed sikrer, at de ved nøjagtigt hvad de har med at gøre i laboratoriet. De har stor forståelse for CLP og mærkning af kemikalier og reagenser, ligesom de også har en stor ansvarsfølelse for arbejdsmiljø og sikkerhed. De er også med til at sikre, at flowet og arbejdsgangene udføres som foreskrevet i procedurerne og med høj præcision.

– Det er vigtigt for vores virksomhed med den struktur i arbejdet, som laboranterne sikrer. Det ville være svært at undvære. Teoretisk kunne en cand.scient. måske godt udføre det samme arbejde, men de vil typisk have et andet fokus – og ofte med et ønske om at udvikling/forskning spiller en større rolle. For os er det vigtigt, at vi har nogle dygtige medarbejdere, der gerne vil være i laboratoriet og som har et solidt kendskab til de værktøjer og udstyr, som skal bruges. Og så er laboranterne rigtigt gode til at samarbejde med andre faggrupper – både ufaglærte og akademikere, siger Helle Thestrup.

 Fokus på detaljerne

Hun peger også på laboranternes fokus på detaljerne, på sikkerhed og nøjagtighed som vigtige for Ampliqon. Selv om virksomheden er en spændende arbejdsplads, kan det være svært at skaffe de rigtige kompetencer i et marked med få ledige laboranter. Hun forventer at forstærke laboratoriet med en ekstra laborant i det nye år og er derfor bekymret for om det bliver muligt.

Om artiklen

På Dansk Laborant-Forenings Delegeretmøde i 2021 blev forslaget ”DL-F skal arbejde på at synliggøre og præcisere laboranters kompetencer” besluttet. Vi har derfor spurgt en række arbejdsgivere, hvad de bruger laboranter til på deres virksomhed, og hvorfor faggruppen er vigtig for dem.

Laboranter cand.alt.

Dansk Laborant-Forening/HK har udgivet en pjece, der beskriver ni profiler som en synliggørelse af nogle af de jobmuligheder, vi mener, vores medlemmer vil være de bedste til at betræde. Du finder pjecen her: Mød 9 specialister – der skaber fremtiden og som engelsk version: Meet 9 specialists – who are creating the future.