Ny Leak Detector fra Busch

De er ideelle til at teste tætheden af vakuumsystemer eller vakuumkomponenter og til at lokalisere mulige lækager og kvantificere deres lækagerate.
De to nye Leak detectors TAPIR HL 1102 A og 2216 A fungerer med helium eller brint som en sporgas og kan detektere lækager med en lækagerate på op til 5 x 10-13 Pa m3/s afhængigt af testmetoden.

Kravene til tæthed af vakuumsystemer og deres komponenter vokser i stigende grad. Lækager kan udgøre betydelige risici, hvis sundheds- eller miljøfarlige gasser slipper ud. Desuden kan lækager forværre et vakuumsystems økonomiske effektivitet og have en negativ indvirkning på produktkvaliteten.

TAPIR HL Leak detectors er specielt designet til at undgå disse problemer og kan bruges i mange applikationer.
Der er to mulige testmetoder med TAPIR HL Leak detectors:

1.     Sprøjte test
Sporgassen sprøjtes på overfladen af en komponent under vakuum.
Hvis sporgasmolekylerne trænger igennem vakuumkomponenten, suges de ind af vakuumpumpen og føres til en analysecelle, hvor de enkelte gasatomer detekteres, måles og dokumenteres. Sprøjtetesten har den højeste følsomhed for alle testmetoder.

2.     Sniffing leak detection
Ved sniffing metoden sættes en vakuumkomponent under tryk med sporgassen. Komponentens ydre overflade scannes med en sniffer sonde.
Utætte sporstofgasatomer kan straks detekteres, måles og dokumenteres. Sniffemetoden gør det muligt at opdage den nøjagtige placering af lækagen.

De forskellige versioner:
Den mindre Leak detector TAPIR HL 1102 A er designet til mobile applikationer.
Den integrerede vakuumpumpe med en tør membran som bagpumpe til den turbomolekylære vakuumpumpe, giver mulighed for kompakte dimensioner.
På grund af sin lave vægt er enheden let og bærbar, hvorfor den kan bruges hurtigt, overalt.

Den større multifunktionelle TAPIR HL 2216 A er designet til stationære applikationer, for eksempel til rutinemæssige tests i en produktionslinje. En oliesmurt lamelvakuumpumpe med høj pumpehastighed fungerer her som en bagpumpe til en turbomolekylær vakuumpumpe.

Begge versioner er udstyret med et aftageligt kontrolpanel, som inkluderer en HD touch screen. Takket være de indbyggede magneter kan den også fastgøres til metalstøtter. I tilfælde af lækage viser TAPIR enten lækageraten på displayet eller giver en alarm.

Alle relevante data gemmes på det integrerede hukommelseskort.
Dataene kan let downloades og bruges til dokumentation og efterbehandling af testresultaterne. Menuen er tydeligt struktureret og intuitiv at bruge.

Alle indstillinger kan justeres. Dette giver brugerne mulighed for hurtigt at observere de vigtige detaljer i deres specifikke processer.

Vil du høre mere om TAPIR og dens muligheder kan du kontakte Busch her,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.