Perfekt fastholdelse med moderne vakuumteknologi

I 3 år har virksomheden brugt en mobil MINK MV klovakuumpumpe fra Busch Vacuum Solutions til at fastholde forskellige plastdele i deres produktion, så de kan sættes sammen med lim. Højdepunktet ved denne løsning er, at vakuumpumpen er monteret på en vakuumbeholder og er frekvensstyret. Den leverer derfor det nødvendige output afhængigt af efterspørgsel, uanset om en eller tre dele skal fastholdes. Dette gør limning af dele ekstremt fleksible og effektive.

Med hjælp fra sine 130 ansatte fremstiller Ernst Hombach plastprodukter i Uehlfeld, Franken. Alt lige fra enkelte dele til præfabrikerede masseproducerede komponenter til medicinsk teknologi, jernbanekøretøjer og mange andre industrier.
Virksomheden blev grundlagt i 1947 af Ernst Hombach. I de tidlige år fremstillede de kun lampeskærme, men i 1960’erne blev Ernst Hombach involveret i vakuum termoformning og revolutionerede denne proces med udviklingen af twin-sheet-teknologien til brug i lukkede kamre. Denne proces gør det muligt at termoforme to termoplastiske plader samtidigt til en øvre og en nedre form, hvilket gør det muligt at fremstille hule legemer i en enkelt operation. I dag bruges twin-sheet-teknologi blandt andet til at fremstille af afskærmning til maskiner eller udstyr inden for medicinsk teknologi, såsom huse til magnetisk billedudstyr (fig. 1). Hombach kan tilbyde stort set alle produktionstrin til sine kunder, fra koncept til serieproduktion, samt design, konstruktion og prototyper til termoformning, videreforarbejdning, formontage og efterbehandling. Timo Tobolla, administrerende direktør, ser således med rette sig selv som en totalleverandør for sine kunder.

 

 

Fig. 1: Dele til huset på magnetisk billeddannelse (MRI) enheder termoformes ved Hombach ved hjælp af twin-sheet processen og færdiggøres derefter til færdige komponenter
Billede: Ernst Hombach GmbH & Co. KG

Individuelle termoformede dele er limet sammen i en separat produktionshal. I denne proces fastholdes de enkelte plastdele under vakuum og forbindes med andre komponenter ved limning. På grund af det nødvendige høje niveau af præcision af disse limninger er det uundværligt, at delene er sikkert og præcist fastgjort. Tidligere brugte man til dette formål en oliesmurt vakuumpumpe, som blev placeret på en palle ved de respektive arbejdsstationer, og hvortil der til enhver tid maksimalt kunne tilsluttes to systemer. Ulempen ved denne løsning var, at dette system ikke var særlig fleksibelt. Desuden kørte vakuumpumpen altid med fuld hastighed og havde dermed altid et unødvendigt højt strømforbrug. Desuden var støjen fra vakuumpumpen relativt høj, hvilket var irriterende, når man arbejdede direkte på arbejdsstationerne.

Efter at have rådført sig med en vakuumekspert fra Busch Vacuum Solutions, tilbød Busch en løsning, som netop var skræddersyet til disse behov, en MINK MV klovakuumpumpe. Denne vakuumpumpe kræver ikke olie som driftsvæske. Den virker derfor helt tør og berøringsfri. Dette gør den næsten vedligeholdelsesfri: ingen olieskift, ingen filterskift, ingen sliddele.

MINK MV er som standard udstyret med frekvensstyring. Det betyder, at vakuumpumpen kan programmeres efter et specifikt vakuumniveau, der er nødvendigt for at holde delene. Vakuumpumpen tilpasser sin ydeevne til de respektive krav.
Eksempelvis hvis det nødvendige vakuum for at fastholde en del opnås, reducerer pumpen rotationshastigheden, indtil den går i stå. Hvis yderligere vakuum efterspørges, tilføres dette straks ved hjælp af en vakuumbeholder der fungerer som en buffer. Hvis trykket i vakuumbeholderen stiger over det programmerede niveau, begynder vakuumpumpen automatisk og danner det nødvendige vakuum niveau.

MINK MV klovakuumpumpen monteres sammen med vakuumbeholderen til en kompakt og mobil enhed (fig. 2), som nemt kan flyttes til de respektive arbejdsstationer.

Fig. 2: MINK MV klovakuumpumpen som mobil enhed med vakuumbeholder i brug på tre enheder til limning af plastdele
Billede: Busch Vacuum Solutions

Timo Tobolla ser den største fordel ved denne løsning i, at han bruger betydeligt mindre energi med MINK MV, og at tre i stedet for tidligere to maskiner nu kan betjenes samtidigt under vakuum. Desuden er det tidligere påkrævede regelmæssige vedligeholdelsesarbejde og de dermed forbundne omkostninger ikke længere nødvendige. “Derudover,” fortsætter Timo Tobolla, “er det meget nemmere at håndtere den nye vakuumforsyning, og hvad mere er, er den nye vakuumpumpe mere støjsvag end den tidligere brugte vakuumpumpe.”

Vil du høre mere om MINK MV og dens muligheder kan du kontakte Busch.
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.