Pneumatisk transport fra et økonomisk synspunkt

I dag er pneumatisk transport en vigtig teknologi til skånsom flytning af bulkgods gennem rørsystemer til de forskellige procestrin. Inden for fødevare, farmaceutiske og kemiske industri og til materialefoder i plastforarbejdning er pneumatisk transport uundværlig, når pulver- eller granulatmaterialer skal transporteres.
Det korrekte valg af vakuumgeneratoren er afgørende for driftsomkostningerne af det pneumatisk transportsystem. Moderne vakuumteknologi muliggør i dag økonomisk og miljøvenlig drift af transportsystemerne.

For at kunne vælge den mest effektive metode til vakuumgenerering er det vigtigt at have kendskab til driftsbetingelserne for transportsystemet og anvende denne viden ved valg af vakuumpumper. Disse parametre er af afgørende betydning for at vælge den bedst egnede vakuumpumpe ud fra forskellige principper til vakuumgenerering.
På den ene side skal det transporterede materiale og dets egenskaber kendes. Yderligere parametre er rørføring, længde og diameter samt type transport (fig. 1).
Disse parametre kan bruges til at bestemme det nødvendige differenstryk (∆p). Differenstrykket og volumenstrømmen er de vigtigste parametre for det tekniske valg af vakuumpumpen eller vakuumsystemet. Til den økonomiske effektivitetsberegning skal driftsomkostninger tages i betragtning sammen med anskaffelsesomkostninger.
Dette omfatter energiforbruget, eventuelt yderligere anskaffelsesomkostninger til gasregulering, ventiler eller styring afhængigt af vakuumgenereringen, driftstiden (f.eks. kontinuerlig drift, batchdrift) samt serviceomkostningerne.

Forskellige principper for vakuumgenerering
Følgende vakuumpumper, alle med forskellige differenstryk eller vakuumniveauer, bruges hovedsageligt til pneumatisk transport (fig. 2):

• Sidekanalblæser
• Kapselblæser
• Lamelvakuumpumpe
• MINK Klo-vakuumpumpe

Sidekanalblæser
Små sidekanalblæsere opnår høje volumenstrømme, hvilket gør dem velegnede til brug når der anvendes korte transportbånd når lave differenstryk og høje volumenstrømme er påkrævet. Sidekanalblæsere komprimerer oliefrit og er relativt billige at anskaffe. Sidekanalblæsere har dog ikke en stabil karakteristisk kurve og levere derfor ikke en stabil volume. Hvis de bruges tæt på deres maksimale ydeevne, har de et energibehov over gennemsnittet.

Kapselblæser
Kapselblæsere (fig. 3) arbejder berøringsfrit og dermed uden olie i kompressionskammeret. De kan bruges til differenstryk op til 500 hPa (mbar).
På grund af disse relativt lave differenstryk er brugen af kapselblæsere til pneumatisk transport begrænset til applikationer, der kræver høje volumenstrømme ved lave differenstryk.
I dette anvendelsesområde er kapselblæsere kendetegnet ved deres lave effektbehov.

Lamelvakuumpumpe
Lamelvakuumpumper (fig. 4) er de ideelle vakuumgeneratorer til pneumatisk transport, når der kræves høje differenstryk og anvendes lange transportbånd. Derudover er lamelvakuumpumper altid velegnede, når produkter skal transporteres langsomt (prop transport, fig. 1).
Ultimative tryk på op til 0,1 hPa (mbar) kan opnås med lamelvakuumpumper, hvilket svarer til et vakuum på 99,99 procent. Ingen anden vakuumgenerator inden for pneumatisk transport opnår så højt et vakuum (fig. 2) og kan også arbejde ved lavere differenstryk. Dette garanterer en stabil karakteristik kurve over hele trykområdet fra atmosfærisk tryk til driftstryk. Lamelvakuumpumper er smurt med cirkulerende olie. Det betyder, at de har et internt oliekredsløb, som kræver regelmæssig vedligeholdelse.

MINK Klo-vakuumpumpe
MINK klo-vakuumpumper (fig. 5) fra Busch Vacuum Solutions har været standard vakuumgeneratorer inden for pneumatisk transport i flere år. Dette er en udvikling, der er udsprunget af deres energieffektivitet, faktummet at de næsten er vedligeholdelsesfrie og kan styres på et behovsstyret grundlag. MINK klovakuumpumper fås i forskellige versioner og størrelser fra 60 til 1200 m3/h hver med standardmotorer eller med drev med variabel hastighed. Busch tilbyder også individuelle centralvakuumforsyningssystemer til flere transportsystemer eller hele anlæg.
MINK klovakuumpumper komprimerer olie- og kontaktfrit. Dette gør dem næsten vedligeholdelsesfrie og ekstremt energieffektive.

Konklusion
Vakuum til pneumatiske transportprocesser kan genereres af forskellige vakuumpumper. Hvilken vakuumpumpe der er det rigtige valg, afhænger af transportsystemets tekniske parametre. Det er vigtigt at have kendskab til alle disse parametre for at vælge den passende vakuumgenerator. I den økonomiske effektivitetsberegning skal der tages hensyn til anskaffelsesomkostningerne til vakuumgeneratoren og eventuelle yderligere investeringer, driftstiden samt serviceomkostningerne. En vakuumekspert finder den teknisk mest fornuftige og økonomisk mest fordelagtige løsning til vakuumgenerering.

Hvis du vil høre mere om pneumatisk transport og mulighederne med dette kan du kontakte Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.