Produktion af drivremme med vakuum

ContiTech Antriebssysteme GmbH (ContiTech Power Transmission Group) var i stand til at øge energieffektiviteten af deres vulkaniseringssystemer markant ved hjælp af den nyeste vakuumteknologi til afgasning af forme i vulkaniserings kedler.
Tidligere blev der kun anvendt Væskeringsvakuumpumper i alle systemer – indtil testning startede med MINK klovakuumpumper fra Busch.
Resultaterne var forbløffende, testene beviste at hverken vand eller andre driftsvæsker var påkrævet, og energiforbruget er siden radikalt reduceret.

Som producent af hele spektret af drivremme tilbyder ContiTech en omfattende vifte af gummibælter, der bruges til praktisk talt alle industrielle anvendelser. Bælterne er fremstillet i vulkaniseringssystemer, der består af flere autoklaver. Afhængig af størrelsen på vulkaniseringssystemerne kan en vakuumpumpe forbindes til et enkelt system, eller flere systemer kan forsynes med vakuum samtidig af en enkelt vakuumpumpe.
Produktions udføres i tre skift i. Dette betyder, at vakuumpumperne bruges døgnet rundt.

Væskeringsvakuumpumper blev oprindeligt brugt til afgasning af gummimassen.
Da det centrale system af kølevand hos ContiTech Antriebssysteme nåede grænsen for dets kapacitet, analyserede Anja Horn, der er ansvarlig for energieffektivitet, de forskellige forbrugere af vand i systemet. I gennemsnit brugte væskeringsvakuumpumper ca. syv kubikmeter vand i timen. Derudover blev en beholder med et ferskvandsreservoir installeret på hver vakuumpumpe. På grund af hurtig forurening måtte vandet genopfyldes eller udskiftes med ferskvand regelmæssigt. Ud over det høje vandforbrug havde de høje vandtemperaturer en negativ indvirkning på cyklussen og forsyningen. Som et resultat af for høje vandtemperaturer kunne det ønskede vakuumniveau på 200 millibar i autoklaverne ikke altid opnås.
Årsagen hertil er, at vakuummet, der skal opnås i en væskeringsvakuumpumpe, blandt andet afhænger af vandtemperaturen. Væskeringsvakuumpumper når kun deres optimale vakuumniveau ved en vandtemperatur på 15°C.

De anvendte væskeringsvakuumpumper havde et strømforbrug på seks kilowatt hver.
Da vakuumpumperne kørte i tre skift syv dage om ugen, arbejdede hver maskine i alt 8.000 driftstimer om året. Dette svarede til 48.000 kilowatt timer om året.

Vedligeholdelsesafdelingen ledte efter en teknisk løsning til at reducere både energi- og vandforbruget. Samtidigt var det også vigtigt at forbedre pålideligheden så meget som muligt. Hvis for f.eks. en lækage i systemet fik damp til at trænge ind i en væskeringsvakuumpumpe, nåede de deres kapacitetsgrænser, og vakuumniveauet i autoklaverne blev drastisk forringet. Tidligere måtte en væskeringsvakuumpumpe om året i gennemsnit udskiftes, fordi vulkaniseringsprocessen forårsagede aflejringer og korrosion i vakuumpumperne.

ContiTech fandt et alternativ til sin tidligere vakuumgenereringsmetode i MINK klovakuumpumper fra Busch. Allerede i 2017 blev en MINK klovakuumpumpe installeret i et vulkaniseringssystem til testformål som et alternativ til en væskeringsvakuumpumpe. MINK klovvakuumpumper kræver ikke vand eller nogen anden driftsvæske for at generere vakuum. Årsagen hertil er det fuldstændigt kontaktfrie driftsprincip, der muliggør tør komprimering, hvilket betyder komprimering uden brug af driftsvæsker. For ContiTech Antriebssysteme betød dette ikke flere omkostninger til driftsvæsken og de tilhørende driftsomkostninger, såsom genpåfyldning, udskiftning, behandling og bortskaffelse af vandet. Hertil kommer energibesparelserne.

Med ni kilowatt har MINK klovakuumpumpen en større motor end den tidligere anvendte væskeringsvakuumpumpe. Frekvensomformeren i en MINK tilpasser imidlertid motorfrekvensen til det faktiske behov. Under normal drift kører motoren kun med en frekvens på ca. 30 Hertz.
Det betyder, at det kræver omkring tre kilowatt ved denne frekvens. Hvis damp imidlertid pludseligt suges ind på grund af en lækage, øger MINK klovakuumpumpen øjeblikkeligt sin rotationshastighed og dermed dens pumpehastighed, så det krævede driftstryk på 200 millibar altid, kan opretholdes.Således kan gennemsnitligt strømforbrug nu estimeres til fire kilowatt. Forventet over et år svarer dette til et forbrug på 32.000 kilowatt timer. Sammenlignet med den tidligere anvendte væskeringsvakuumpumper er dette en reduktion på 16.000 kilowatt timer om året. ContiTech Antriebssysteme GmbH testede den første MINK klovakuumpumpe meget omhyggeligt og analyserede dens ydelse og energiomkostninger nøjagtigt.
Allerede inden afslutningen af testfasen havde ContiTech besluttet at købe yderligere tre MINK klovakuumpumper og installere dem på vulkaniseringssystemerne. Målet nu, er gradvist at installere MINK klovakuumteknologi på alle vulkaniseringssystemer for at garantere maksimal pålidelighed og effektivitet i fremtiden.

Vil du høre mere om MINK og dens muligheder kan du kontakte Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.