Laboratory, Automation & Technology (LAT) A/S

Robotternes effektivitet skaber bedre arbejdsmiljø.

Ansatte skal ikke være bange for at miste deres arbejdspladser til robotteknologi eller automatisering, som frygten ofte er hos ansatte, som ser ny teknologi, som en trussel når den kommer ind på laboratoriet.  De ansatte skal derimod udnytte de muligheder, som teknologien giver dem for et bedre arbejdsmiljø, mindre omprøver, mindre stress, øget effektivitet og naturligvis muligheden for udvidelse af laboratoriet og dets arbejdsområde.

Automatisering har været kendt i årtier så som autosampler, karruseller mm. og dette har gjort at laboratorie personale ikke behøver at stå i akavede stillinger og injicere prøver på kromatografer/fotometre, siddet bøjet over pH-metre, overanstrenge muskler i hånd/arme ved krympning af låg på glas, pipettering oma., dette og meget mere kan klares med robottisering. Se muligheder og ikke en trussel for et bedre arbejdsmiljø og mere effektivt laboratorium, hvor den stressede hverdag ændres ved brug af robotter, til et mere afslappet miljø med bedre resultater.  Dagens ”robotter” mere intelligente arbejdsredskaber, som er lette at ”programmere”, da mange af dem bygger på årtiers software og hardware udvikling med brugervenlige interfaces.

Før prøverne når frem til analyseinstrumenterne, skal de igennem en forbehandling ofte med væske involveret, så vel som ”emballering” og her er robottisering løsningen og den kan have mange ansigter.

Her vil vi præsentere nogle af dem.

Lad os antage at vi skal bestemme mikroorganismer i æg. Selve bestemmelsen af mikroorganismerne f. eks. Salmonella kan udføres med ELISA teknikker i en mikrotiterplade, men inden vi når hertil skal ægget bringes på en form så det kan komme ned i en brønd på denne. Et ideelt værktøj til dette er en pipetteringsrobot med en åben platform og et åbent styreprogram, hvor operatøren selv kan lave de modifikationer til optimering og/eller ændring af systemet!

Udfordring no. 1: Hvorledes kan man håndtere tyktflydende æggeblomme i en robot?

Først og fremmest skal man gennem den hårde skal og det kan enten udføres offline eller in-line i robotten, efter dette er sket føres pipetten automatisk ned i ægget og suger den ønskede mængde æggeblomme op og overfører dette til et glas. Glasset fyldes med væske fra robotten og blandes effektivt og på denne måde ændres matricen fra det seje æg til en viskositet tæt på vand. Den opnåede blanding er dog alt for stor til at være i en mikrotiterplade, så endnu et step må indføres, så en mindre væskemængde kan overføres til en brønd i denne. Efter dette step kan en almindelig ELISA test, med en sandwichopbygning, pladevask og aflæsning af brøndene i en ELISA pladelæser.

Udfordring no. 2: Hvorledes kan man undgå at blande resultaterne?

Uanset om man anvender den fulde proces i robotten eller har decentrale stationer, til de enkelte step, er barkoder en god løsning, her på æg, glas, mikrotiterplader og automatisk overførsel af alle resultaterne til en samlet analyserapport.

En operatør vil kunne passe en robot som denne og samtidig have ”walk away time” til andre formål.

Med systemer som dette, bliver antallet af om-prøver mindre, da den menneskelige faktor udelades. Data fra de forskellige prøver mikses, da alt foregår elektronisk mellem robotten og de perifere udstyr, ingen manuelle indtastninger. Overførslen af væsker sker ligeledes sikkert og ensartet og robotten har samme kvalitet af data om morgen og om eftermiddagen. Med det åbne koncept af både hardware og programmer kan robotten let omstilles til andre opgaver, udvides og er derfor ikke kun designet til en analysetype, med andre ord kan laboratoriet starte med decentrale enheder, der efterhånden kan sammenbygges omkring robotten til mere og mere automatisering, ”building block concept”. Denne type kan anvendes til såvel juice, pulp, æg, læskedrikke, kød, fisk som PCR, blod, enzymer og meget andet.

Det laboratoriet skal kigge på, er hvad der skal gøres ved prøverne, er de faste, skal der måske indsættes en homogenisator eller blender, er de uklare skal der måske være et filtreringstrin eller centrifugetrin til klaring af prøverne, er de inhomogene skal prøverne rystes eller omrøres, skal prøverne på kromatografer skal der måske indføre et kapselhåndterings trin oma.                           Mange brugere tror at disse instrumenter kun kan bruges til små mængder, max en mL men Pi-pet kan operere i nL, µL, mL, dL og højere i samme instrument og med mere end 100 interfaces indenfor temperatur, låghåndtering/forsegling, etikettering, pakning, barkodelæsning, omrøring/rystning, piercing, datamanegment, online detektion, PCR, bibliotekshåndtering, transportbånd oma

Det er derfor en god ide at have leverandøren med på sidelinjen, således at processen kan diskuteres fra brugers – og leverandørs side, om det skal være en proceslinje eller langsom opbygning ”building block concept” efterhånden som behovet stiger.

 

 

Yderligere oplysninger fås på e-mail info@lat-int.com – tlf 70237740 – http://www.lat-int.com