Seks trin til en skræddersyet vakuumløsning

Vakuum har evnen til at forbedre produktionen betydeligt. At bruge en vakuumsystemløsning i den rigtige sammenhæng og af den rigtige grund kan ændre omkostninger, effektivitet og holdbarhed dramatisk, da de vedrører produktionen – og fordi det ofte ikke er nok at bruge en vakuumpumpe alene.
Busch Vacuum Solutions tilbyder primært skræddersyede vakuumsystemer ud over modulopbyggede systemer for at levere den rigtige løsning til individuelle proceskrav – fra indledende analyse til design, fra installation til efterfølgende service i topkvalitet.

At bygge en systemløsning er altid en fælles opgave. Hver løsning skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser samt være pålidelig, energibesparende, bæredygtig og økonomisk. En væsentlig del af processen er at inddrage kunden og dennes ønsker i projekteringsprocessen. Busch følger et koncept bestående af seks trin for at finde den optimale vakuumløsning til den pågældende proces.

Konsultation og analyse
Dette vigtige indledende skridt er at undersøge og forstå kundens udfordringer og forventninger. En Busch vakuumekspert samarbejder med kunden på stedet for at finde den bedste løsning til kundens individuelle behov. De vigtigste spørgsmål afklares først: Hvad skal vakuumløsningen bruges til? Hvilken vakuumteknologi er bedst egnet? Hvad skal forbedres med hensyn til effektivitet, energiforbrug eller arbejdsmiljø?

Design og tilbud
Efter drøftelser med kunden udarbejder de lokale montører et indledende overordnet koncept. Dette koncept danner grundlag for at designe og bygge det fremtidige vakuumsystem. Processen tager mange forhold i betragtning, blandt andet de lokale forhold, overholdelse, sikkerhed, ydeevne og nem betjening. Der udarbejdes derefter et klart og udførligt tilbud på den skræddersyede vakuumløsning baseret på dette koncept.

Produktion og installation
Vakuumsystemløsningen vil blive fremstillet i et af Buschs lokale centre for bygning af systemer. Det verdensomspændende netværk af eksperter yder støtte i denne fase. Når systemet er konstrueret, monteres det. Det betyder ikke kun at levere det, men også at have lokale serviceteknikere til at integrere det i kundens løbende produktionsprocesser og forbinde det til rørsystemet. Efter montering kontrollerer vi tæthed, funktion og konformitet. Vi gennemfører også nødvendige testkørsler og endelig opstart.

Oplæring og kurser
Træning er en vigtig komponent. Buschs vakuumeksperter vil oplære personalet på stedet for at garantere sikker og pålidelig drift af det nye vakuumsystem. De vil lære, hvordan de opretholder maksimal ydeevne.

Service
Den nye vakuumsystemløsning er nu fuldt funktionsdygtig, og kan opereres af det uddannede personale. Busch service sørger for, at det også forbliver sådan på lang sigt – med forebyggende vedligeholdelse. Dette håndteres på stedet eller med fjernsupport via digitale tjenester. Kundeservice yder altid support til kunder og ved alle mulige problemer eller fejl.

Kundetilfredshed
Et fuldt funktionsdygtigt vakuumsystem giver problemfri produktionsprocesser og tilfredse kunder. Førsteklasses kundeservice giver procespålidelighed og planlægningssikkerhed. En skræddersyet vakuumsystemløsning er bæredygtig og vil også fortsat være i overensstemmelse med fremtidige proceskrav.

Fig. 1: Vakuumsystem til brug i den kemiske industri.

 

Fig. 2:
En centraliseret vakuumsystemløsning gør det muligt at opnå betydelige besparelser på energi- og vedligeholdelsesomkostningerne.

 

Fig. 3:
Standard vakuumsystemer er det perfekte valg, hvis der er behov for et omkostningseffektivt vakuumgenereringskoncept til en produktionsproces.

 

Vil du læse flere spændende nyheder, interessante cases og udvide din horisont inden for vakuum, kan du skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.