Sikker håndtering af papirsække med moderne vakuumteknologi

LIP Bygningsartikler A/S producerer forskellige byggematerialer i højautomatiserede processer på sin danske fabrik. Der kan i alt produceres og pakkes 80 ton cementbaserede produkter i timen, klar til forsendelse.
Der arbejdes kontinuerligt på en yderligere optimering af produktionsprocessen.
Derfor blev der nu for første gang installeret en frekvensstyret MINK MV klovakuumpumpe fra Busch, til håndtering af papirsækkene, som erstatning for to ejektorer. Resultatet var forbløffende: Sækfyldningsprocessen kører nu helt problemfrit, der bruges ikke længere trykluft og dermed opnås en massiv energibesparelse.

LIP Bygningsartikler A/S er en dansk familievirksomhed, som blev grundlagt i 1967. Helt fra begyndelsen har fliseklæber og flisemørtel været LIP’s hovedprodukter. I årenes løb er der kommer flere produktet til sortimentet, således leverer LIP i dag også cementbaserede fugemasser eller epoxyharpiks- eller silikonebaserede fillere. I Europa sælger LIP sine byggematerialer via deres eget forhandlernet. Virksomhedens hovedsæde og produktionsvirksomheden har siden virksomhedens grundlæggelse ligget i Aaby, på Fyn.
Der findes også to produktionsvirksomheder i Egypten, her fremstilles der udelukkende byggematerialer til Mellemøsten.

På den danske produktionsvirksomhed arbejdes der i to skiftehold.
Hele processen kører automatisk, fra kombineringen af de enkelte materialer, blanding og pakning af ordren. Således kan der fremstilles 80 tons i alt af vidt forskellige byggematerialer i timen. Det svarer til 75 paller, som hver time klargøres til forsendelse.

Fliseklæber og flisemørtlens pakkes i forskelligt store papirs sække på de fem fyldningsanlæg. Ved disse fyldningsanlæg blev der før i tiden udelukkende brugt ejektorer, som via sugekopper, placerede papirsækkene og åbnede dem til påfyldning. Processen blev ikke altid gennemført korrekt. På grund af lækage, for eksempel, når sugekopperne ikke var placeret korrekt eller fordi de sugede igennem papirsækkene, nåede ejektorerne grænserne for deres ydeevne. På et af anlæggene til sækfyldning var tilførslen og åbningen af papirsækkende så upålidelig, at der i snit var fejl på en fyldning hvert andet til tredje minut. Derfor skulle der bruges en medarbejder, der permanent skulle overvåge tilførselsprocessen og i givet fald gribe ind manuelt. For den drift ansvarlige Rune Friis Vittrup, var det en tilstand han ikke længere kunne affinde sig med, især fordi maskinen hver dag er i drift.

Derfor så han sig omkring efter en anden løsning. Vakuumeksperterne fra virksomheden Busch Vakuumteknik A/S anbefalede en ny teknologi til frembringelse af vakuummet med MINK MV klovakuumpumpen, og stillede ham en testpumpe til rådighed. Rune Friis Vittrup var allerede efter få dage overbevist om, at han havde fundet den rigtige løsning på hans problem.
Han testede den nye vakuumpumpe på det fyldningsanlæg hvor der hidtil var opstået flest fejl i fyldningen.

Med den nye MINK MV klovakuumpumpe blev der erstattet to ejektorer. Vakuumpumpen er standardmæssigt udstyret med en frekvensomformer og en efterspørgselsafhængig styring. Det betyder, at vakuumpumpen selv registrerer, hvor stor pumpehastighed den skal bruge for at holde en papirsæk sikkert. Siden installationen fungerer processen og åbningen af papirsækkene uden fejl, en overvågning af processen med personale, som altid er tilstede, er ikke længere nødvendigt.

Udover en proces, som fungerer pålideligt, har Rune Friis Vittrup fået yderligere fordele: Den nye vakuumpumpe behøver ikke længere trykluft til driften. Dvs., at den uafhængig af en trykluftforsyning og omkostningerne til forsyningen af trykluften bortfalder. Desuden kører vakuumpumpe så stille, at man ikke kan høre den ved siden af maskinen til fyldning af sækkene. MINK MV klovakuumpumper komprimerer den indsugede luft helt tørt, dvs. uden driftsvæsker som olie eller vand. Det gør vakuumpumpen næsten vedligeholdelsesfri.

Den arbejder meget energibesparende, fordi den frekvensstyrede motor kører med en strøm på 1,3 kW ved 100 procent effekt. Det er et lavere effektforbrug end en kompressor behøver til at drive to ejektorer. Med den efterspørgselsafhængig styring kræves der ikke altid den fulde effekt, så vakuumpumpen køre ofte med en lavere hastighed og dermed et lavere strømforbrug. Desuden slukker den automatisk, når der ikke længere emballeres, mens kompressorerne til ejektorerne kørte kontinuerligt i toholdsskift.

På grund af disse positive erfaringer vil Rune Friis Vittrup nu erstatte flere ejektorer med MINK MV klovakuumpumper for at sikre en absolut sikker og stabil vakuumforsyning på sine fyldningsanlæg til sække i fremtiden.