synthWAVE – The Game Changer i mikrobølgeovn SYNTESE

Mikrobølgesyntese – Screening, Nem op-skalering, Modificeret atmosfære, Højt Pre-tryk sikre arbejde under kogepunktet

Milestone synthWAVE – The Game Changer i mikrobølgeovn SYNTESE

Mikrobølgeteknologien har ændrer den måden at designe og optimere synteseprotokoller samt opskalering til flere grams produktion! mikrobølgeovn-assisteret syntese er i dag blevet en avanceret teknologi på tværs af farmaceutiske-, biotek-, polymerer- og agrokemiske industri, med tusindvis af enheder installeret på verdensplan.

Den nye Milestone synthWAVE er designet til sikker, pålidelig og reproducerbar opskalering af mikrobølge-forstærket kemiske reaktioner. Den håndterer enkelte eller multi-reaktioner på op til 300 ° C og 199 bar. synthWAVE er i stand til arbejde med højere temperatur og tryk end noget andet mikrobølge system. Small-scale syntesemetoder kan nemt overføres til synthWAVE. Er utrolig nem at bruge, og synthWAVE giver kemikeren mulighed for at køre store batch og parallelle reaktioner som aldrig før.

Milestone unikke Single Reaction Chamber (SRC) teknologi overvinder begrænsningerne ved de eksisterende mikrobølge-syntese instrumenteringer, der er i markedet. I hjertet af synthWAVE er et PTFE foret, 1 L rustfrit stål reaktionskammer. Designet af reaktoren/ovnrummet sikre optimal mikrobølge fordeling og hurtigt, jævn opvarmning.

Yder mere forsynes kammeret med gas som giver et pre-tryk, for at forhindre at opløsningerne i at koge. Udstyret er endvidere udstyret med mekaniske og magnetiske oprørere.

Mikrobølgerummet/reaktoren er vandkølet, hvilket i høj grad reducerer nedkølingstiden og dermed øger produktiviteten. Reaktioner kan udføres direkte i 1L PTFE beholder eller i flere vials eller hætteglas.

VIALS/REAGENSGLAS/RACKS
Vials/hætteglas/reagensglas i glas (engangs), kvarts eller PTFE, forsynet med løse PTFE hætter, sikre trykudligning, hvilket betyder at der ikke anvendes værktøj/momentnøgle til lukning og åbning af reaktorer, og med de engangs vials/hætteglas, er der ikke behov for et rengøring trin, hvilket øger effektiviteten. synthWAVE racks passer nemt på en vægt, så reagenser kan vejes direkte i vials/hætteglas plsceret i racket.

NEM SKALERING
Kombinationen af høj mikrobølgeeffekt på 1,5 kW / L og kraftfuld omrøring tillader de samme betingelser, der er udviklet til mindre reaktioner, der skal replikeres i større skala.

HURTIGERE SCREENING
Flere reaktioner udføres samtidigt på nøjagtigt samme temperatur- og trykforhold – selv ved anvendelse af forskellige opløsningsmidler. Hurtig og nem evaluering af forskellige katalysatorer, opløsningsmidler og reaktionsbetingelser.

ARBEJD MED FORSKELLIG ATMOSFÆRE
Blot tilføje en inert gas for at opnå et inaktivt miljø. Tilføj hydrogen eller oxygen for at frembringe henholdsvis en reducerende eller oxiderende atmosfære. Øg reaktionshastigeden ved at tilsætte hjælp gasser såsom CO eller CO2. Eksempel: fremstilling af isocyanater derivater af Staudinger-aza-Wittig-reaktion. – Se video her

Hør også hvad Professor Giancarlo Gravotto fra Universitetet i Turino siger om brugen af mikrobølgeteknologi inden for syntesekemi – Se youtube klip her