Hvad betyder mangel på helium for laboratoriearbejdet?

Vici gasgenerator

Verdens resurser af helium bliver mindre og mindre i takt med stigende efterspørgsel. Det medfører forøgede priser og længere leveringstider.

Helium bruges til flere forskellige applikationer i laboratorier med GC og GC-MS som nogle af de mest fremtrædende. Her bruges helium typisk som bæregas. Derfor er et alternativ ønskeligt, både med hensyn til forsyningssikkerhed og pris.

Er brint et passende alternativ til helium som bæregas?
Studier viser, at brint er et velegnet alternativ til helium som bæregas. Hydrogen tillader sågar ofte anvendelse af en lavere ovntemperatur til separation af prøvekomponenter, hvorved kolonnens levetid øges.

Da brint er en brandbar gas, har sikkerhedshensyn været en historisk årsag til at vælge den inerte helium frem for brint. Med en brintgenerator fremstilles brint i takt med den forbruges, så der opbevares ikke store mængder af brint, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Endvidere undgås tunge løft i forbindelse med transport og skift af gasflasker.

Vor leverandør VICI DBS er en af de ledende producenter af gasgeneratorer i høj kvalitet og med høj gasrenhed til laboratorier. Generatorerne er specielt designet til at møde de strenge krav fra de ledende producenter af GC og LC/MS instrumenter. Vi kan levere hydrogen-generatorer i forskellige modeller, renhed og med flow helt op til 1350 ml/min.

Download whitepaper her.