Laboratory, Automation & Technology (LAT) A/S

Vise ord om laboratorie automatisering, del 1.

Dette er tænkt som en håndbog, over flere dele, således at læseren har værktøjer til at øge produktiviteten i laboratoriet.

”Laboratoriemedarbejdere bruger mindre tid på prøvehåndtering og mere tid på, at tænke på datas betydning, finde frem til passende analysemetode og hvorledes de kan medvirke til øget produktivitet og profit.

Den ”Robotiserede” løsning, som startede helt tilbage i 1980’erne, har haft stor indflydelse på mange virksomheder, store som små, investeringen er rimelig og tilbagebetalingstiden er hurtig, win win situation.

Hvad der mangler i mange virksomheder er at se mulighederne, som denne ”nye ” teknologi kan tilbyde det enkelte laboratorium, både små som store prøveserier og/eller små/blandet serier. eller enkeltanalyser.”

Dette udsagn blev fremsagt i1980 af ledende amerikanske laboratoriechefer og kan oversættes med følgende:

 1. Øget produktivitet er et primært mål for de fleste laboratorier, specielt indenfor farmaci, kemi, biotek, miljø og madvare. Disse laboratorier spiller en nøglerolle indenfor forskning og udvikling såvel som kvalitetskontrol, metodeoptimering og scale up.
 2. Vigtigheden af præcise data er oplagt, men også produktivitet og hurtig prøvesvar er ikke mindst vigtig. I mange firmaer er laboratoriemedarbejdere stigende og følger efterspørgslen fra de forskellige andre afdelingers behov for hurtigere svar, men der er selvfølgelig nogle fysiske omstændigheder at tage hensyn til.
 3. Sofistikeret instrumentering tilfører værdifuld information, men kræver ofte en kvalificeret operatører, for at opnå den fulde nøjagtighed, udnyttelse af instrumentet og holde det kørende. Dette kræver ofte at en højere uddannet kemiker/forsker står for instrumentet, i stedet for at ”manden på gulvet” udfører testen.
 4. Automatisering tillader laboratorier til at få rigtige resultater, mens stigende produktivitet giver øget udfordringer for det tekniske personale.
 5. Automatiske instrumenter og robotiserede systemer findes allerede på mange danske laboratorier, men man glemmer ofte at med simple systemer af ”Building Block” typen, kan mere af den manuelle proces overføres til automatik.

 

Prøveforberedelse—Det svage led mellem prøve og resultat!

 

Kemisk/fysisk analyse er en integreret del af alle laboratorieoperationer. Teknologiske fremskridt over 4 årtier har taget store skridt indenfor analytiske målinger og data håndtering, hvorimod manuel prøveforberedelse er det svage led i analytiske metoder. Prøveforberedelse er:

 1. En stor fejlkilde fordi de er genstand for menneskelige variationer.
 2. Kræver meget manuelt arbejde og er derfor dyre.
 3. Langsommelige og medfører derfor langsomt flow gennem laboratoriet.
 4. Frakoblet det automatiske dataflow.
 5. Kan medføre at personalet udsættes for farlige kemikalier.
 6. Kan medføre at personalet har uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 7. Kan medføre at følsomme eksperimenter forurenes af ”operatøren”.
 8. Vanskelige at reproducere efter nyt personale overtager analysen.
 9. En tidsrøver at ”genoptræne” medarbejderen efter lang tids ”fravær” fra analysen..

 

Typisk prøve flow.

 

Tag prøve -> Prøve forberedelse -> Analytisk måling -> Opsamling af data og dokumentation

 

Prøveforberedelse involverer de trin, der er nødvendige for at klargøre prøven til en analytisk måling.

Typiske trin er:

 1. Ekstraktion/opløsning af faststof eller suspensioner af prøven til en form, som er kompatibelt med det analytiske måleinstrument.
 2. Fjernelse af kontaminerende molekyler eller stoffer.
 3. Opkoncentrere eller modificer kemisk en analyt således at detektion eller selektiviteten øges.
 4. Tilføj standarder og kontroller således at kvantitativ nøjagtighed bliver optimal.
 5. Kontroller prøvens omgivelser for på den måde at isolere prøven fra udefra kommende parametre så som, laboratoriets temperatur, varmekilder, lys etc.

 

Det ses tydeligt at prøveforberedelse er en kritisk faktor i:

 

 1. Nøjagtighed og præcision af analytiske resultater.
 2. Prøveforberedelse og gennemløbstid.
 3. Produktiviteten på laboratoriet, både personale og instrumentering.
 4. Laboratoriesikkerhed og udsættelse for fysiske og kemiske påvirkninger af samme.

 

Det svage led i mange laboratorier er prøveforberedelse, som oftest gøres af laboratoriepersonale!!!

 

Læs del 2, kommer snart eller besøg http://www.lat-int.com vi kommer gerne ud og ser hvor der kan effektiviseres uden omkostninger for jer, brug info@lat-int.com