Laboratory, Automation & Technology (LAT) A/S

Vise ord om laboratorie automatisering, del 2.

De svage link i det automatiserede analytiske laboratorium er prøveforberedelse, hvilket oftest laves manuelt eller små decentrale stationer, som håndtere et enkelt step i processen. Løsningen er at indføre automatiske/robotiserede kæder af enhedsoperationer, til et automatisk forløb af de manuelle processer.

Laboratory, Automation & Technology A/S begyndte på denne udvikling for 20 år siden med ”building block” konceptet indenfor hardware og SchedEASY software, som bl. a. kan lave prøveforberedelse, starte/stoppe kemiske reaktioner, beregne resultater, afgøre om en prøve skal køres om ”out of spec”, gentage analysen i modificeret form om nødvendigt, udskrive og gemme data.

Når det kommer til at udføre gentagne handlinger, kan mennesker ikke matche nøjagtigheden, præcisionen og pålidelighed på samme niveau, som den automatiserede proces.

 

Laboratorieautomatisering—Det næste trin.

Laboratorieautomatisering tænkes oftest som datahåndtering og dokumentation, robotiseret automatisering kan udvide dette til også at omfatte:

 1. Prøvehåndtering.
 2. Prøveforberedelse.
 3. Vådkemi procedure.
 4. Laboratorieprocesser i almindelighed.
 5. Laboratorie proces kontrol.
 6. Instrumentkontrol.
 7. OMA.

Automatiseringens fordele er både kortsigtet og langsigtet taktisk og strategisk. I begyndelsen så man på automatisering i laboratoriet, som et økonomisk fornuftigt alternativ til manuelt arbejde, men efterfølgende har mange laboratoriechefer set fordelen i, at skabe strategiske fordele og bedre arbejdsmiljø i deres organisationer

Den ”Økonomiske alternativ til manuelt arbejde” holdninger ofte en reaktion på øget arbejdsbyrde og nødvendigheden af at frigøre arbejdskraft til andre analyser/områder. Generelt set er de ikke ønsket om bedre data, der driver laboratoriet mod automatisering, men ofte andre parametre som arbejdsmiljø og stigende prøvesvar.

Automatisering kræver ofte hurtig installation og startup, da behovet er der før installationen og retfærdiggørelsen af investeringen over for ledelsen, er ofte en direkte sammenligning mellem manuelt udført arbejde og de automatiserede alternativer bl. a. analysepris, kapacitet og arbejdsmiljø.

Det er nu klart at automatisering/robotisering kan bidrage strategisk. Meget analysearbejde genererer data, som efterfølgende bruges til nye beslutninger og planlægninger, ikke mindst med mere præcise data efterhånden som metoden optimeres og data automatisk optages og gøres tilgængeligt on line. Rettidig on-linedata af høj kvalitet, fører til bedre beslutninger og frigøre personale til andre analyser og nye områder, der ikke tidligere var kapacitet til at undersøge.

Eksempelvis kan denne udvikling føre til:

 1. Mere produktiv forskning.
 2. Hurtigere introduktion af nye produkter eller metoder.
 3. Højere kvalitet på nuværende produkter med øget kundetilfredshed og markedsandele.
 1. Nye eller tættere kontrolleret processer med større produktivitet til følge.
 2. Bedre arbejdsmiljø.
 3. Større laboratoriesikkerhed.

Retfærdiggørelsen for strategiske fordele fås ved sammenligning af værdien af den strategiske fordel med den nødvendige investering.

Automatiseringsgraden kan variere fra laboratorie til laboratorie. QC laboratorier f. eks. vil foretrække brugervenlighed og simplificering og højt through-put, medens forskningslaboratorier ønsker stor fleksibilitet.

Pi-pet systemerne tilbyder en bred vifte af potentielle fordele, som kan skræddersys til den specifikke opgave eller bredere analyseprogram i jeres laboratorium.

 

Automatiske kørsler.

Ved at køre uden opsyn i op til 24 timer/dag, vil Pi-pet mindske tiden på mængden af ensformigt arbejde, som højt uddannet teknikere og forskere skal deltage i og i stedet frigøre dem til mere vigtigt og udfordrende arbejde.

 

Øget præcision.

Medens laboratoriepersonalet bliver trætte af at udføre ensformige gentagne bevægelser, udfører Pi-pet procedurerne ens, hvor yderligere optimering med replikater, standarder og kontroller ”kontrollerer” den automatiske analyse s nøjagtighed og præcision..

 

Troværdig dokumentation.

Prøveforberedelse og analytiske date optaget af Pi-pet systemet kan udskrives lokalt eller gemmes på netværk til senere brug. Data kan gemmesmed prøve ID, variabler, analytiske resultater, trend i analysen oma.

 

Hurtigere prøvegennemstrømning.

Analytisk support er ofte bakket op af en servicegruppe eller afdeling. Forsinkelser, timer eller dage. Kan være problematisk for den eller afdelingen, som står og skal bruge resultaterne til beslutning af næste step.

Da operatøren ikke behøver at visuelt overvåge Pi-pet automatisering udvides laboratoriets arbejde tid til 24/7, med øget throughput, større kapacitet og hurtigere gennemløb. I virksomheder hvor fremstilling/QC, vil hurtigere resultater medføre hurtigere frigivelse af produkterne og dermed reducere de nødvendige opbevaringsfaciliteter og omkostningerne ved dem. Ved forskning giver hurtigere tilgang til resultater føre til tidligere resultater og/eller føre hurtigere til nye produkter eller strategiske svar og ændret retning.

 

Øget arbejdstilfredshed.

Ved at ”uddelegere” det kedelige/rutinepræget arbejde til Pi-pet automatisering, kan medarbejderne få ekstra tid til at udvikle nye færdigheder og dermed større ansvar. Ved at åbne karriere muligheder vil Pi-pet nedsætte personale gennemstrømningen, spare oplæringsomkostninger og øge produktiviteten.

 

System fleksibilitet.

Pi-pet’s modulære opbygning, både hardware og software, giver fleksibiliteten til at automatisere mange procedure på et enkelt og kompakt system, samtidig med at platformen er åben og kan adaptere udbygninger alt efter behov og interfaces til både andres software og hardware.

 

Et sikre laboratorium!

Laboratorie protokoller kan anvende farlige materialer, med Pi-pet automatisering kan undgås mange af disse gener i laboratoriets arbejdsmiljø. Ved at undgå påvirkningen af disse kemikalier på personalet, reduceres samtidig den potentielle langtidspåvirkning af personalet og et bedre arbejdsmiljø. Tilsvarende kan denne form for automatisering, specielt indenfor biokemi, også mindske ”forureningen”, som kommer fra personalet.

 

 

Læs del 3, kommer snart eller besøg http://www.lat-int.com vi kommer gerne ud og ser hvor der kan effektiviseres uden omkostninger for jer, brug info@lat-int.com