Bæredygtig håndtering af kemikalier

EcoOnline | Bæredygtig håndtering af kemikalier

Den bæredygtige udvikling tager fart mange steder, og fokus rettes nu også mod kemikalier og stoffers rolle i produktion og produkter. Derfor ser vi en introduktion af begrebet ‘bæredygtige kemikalier’. Kemikalier i sig selv kan dog ikke nødvendigvis betragtes som bæredygtige, og derfor bør der i stedet fokuseres på en bæredygtig brug og håndtering af kemikalier. Det kigger vi nærmere på i dette indlæg.

 

EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed

Kemikalier udgør grundlaget for mange produkter, varer og højteknologiske materialer. Da kemikalieproduktion er CO2-tung, er det vigtigt at sikre, at vores håndtering af kemikalier og produktionsmetoder bliver så bæredygtig og energieffektiv som muligt for at reducere emissioner og bidrage positivt til klimaet.

EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed, der blev vedtaget i oktober 2020 som en del af Europas Green Deal (en del af EU’s målsætning om nul forurening), er værd at kigge på her. Strategien tager fat på forskellige handlinger og punkter, der skal være med til at beskytte borgere og miljø mod skadelige kemikalier og fremme udviklingen af mere bæredygtige kemikalier (eller håndtering heraf). Eksempler på handlinger fra strategien er:

  • Forbyde de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter.
  • Være opmærksom på cocktail-effekten ved vurdering af kemiske risici – ’Cocktail-effekten’ refererer til den potentielt skadelige virkning, der kan opstå, når mennesker eller miljø udsættes for en kombination af flere kemikalier samtidigt, i stedet for kun at blive udsat for hvert kemikalie isoleret set.
  • Udfase visse kemikalier.
  • Fremme investeringer i sikre og bæredygtige kemikalier.

Læs mere om handlingerne i EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed her >

 

Hvad er bæredygtig håndtering af kemikalier?

Begrebet ‘bæredygtige kemikalier’ kan defineres som kemikalier, der opnår ønskede effekter uden at skade klima, miljø eller mennesker. Men det er svært at pege på kemikalier, der lever op til dette. I stedet bør man kigge på, hvordan kemikalierne håndteres, hvis vi skal snakke om bæredygtighed. Bæredygtighed skal overvejes i hele kemikaliets livscyklus, fra produktion og anvendelse til bortskaffelse/genanvendelse.

Her kan vi også snakke om substitution af kemikalier. Substitution går ud på at erstatte farlige eller skadelige produkter/materialer med mindre farlige og skadelige alternativer. Men en del af udfordringen ligger så i, at ikke alle kemikalier har bæredygtige alternativer, hvilket understreger behovet for en procesorienteret tilgang. Kan man ikke erstatte eller udfase et kemikalie, må man i stedet tænke i, hvordan det kan bruges på den mest forsvarlige måde. Det kan f.eks. være ved at minimere mængden/brugen af kemikaliet.

REACH-forordningen og den nye EU taksonomi spiller også en stor rolle i diskussionen om bæredygtige kemikalier. De skal bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling indenfor brugen af kemi. EU’s taksonomi, der trådte i kraft i januar 2022, er et klassifikationssystem, der definerer, hvornår en virksomheds økonomiske aktivitet er bæredygtig (kilder: EU taksonomi | Alt du skal vide samt gode råd til at blive klar (pwc.dk) og Kemi i produkter skal sikre grøn omstilling og produktsikkerhed (danskerhverv.dk)). Og hertil skal brugen af kemi også kunne bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere om, hvorfor vi skal sikre en mere bæredygtig håndtering af kemikalier her >