Hvad er substitution af farlige kemikalier?

hvad er substitution

Hvad er substitution?

Substitution betyder at erstatte noget med noget andet. I kemisk arbejdsmiljø indebærer det at udskifte farlige kemikalier med mindre skadelige alternativer. Dette er en lovpligtig proces, som din virksomhed skal følge for at beskytte mennesker og miljø.

Hvorfor er substitution vigtigt?

Der er flere gode grunde til at arbejde med substitution:

 1. Sikkerhed og eksponering: Du beskytter medarbejdere mod farlige stoffer og produkter, der kan have negative langsigtede sundhedsrisici.
 2. Miljø: Du reducerer forurening og beskytter naturen.
 3. Fremtid: Du kan bidrage til bæredygtighed og innovation.
 4. Lovgivning: Du opfylder lovmæssige krav.

 

Vigtige lovkrav til substitution

Der er flere lovgivningsmæssige rammer at navigere i, når det kommer til substitution:

 1. Global Harmonized System (GHS) / CLP: Standardiserer test og mærkning af farlige kemikalier.
 2. REACH: EU’s regulering der kræver substitution af skadelige kemikalier, hvis der findes sikrere alternativer.
 3. Arbejdsmiljøloven: Kræver, at arbejdet med kemi planlægges og udføres på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Sådan kommer du i gang med substitution

Substitution er en løbende proces og kan også være økonomisk fordelagtig. Her er nogle grundlæggende trin til at komme i gang:

 1. Forstå dine stoffer og behov.
 2. Søg efter mindre skadelige alternativer.
 3. Vurder og vælg de bedste alternativer.
 4. Implementér og optimer løsningen.
 5. Informer leverandørkæden.

Læs vores artikel om ‘5 trin til substitution’ her >

 

Dine seks pligter til kemisk dokumentation

I Danmark skal virksomheder opfylde seks specifikke krav inden for kemisk arbejdsmiljø:

 1. Du skal have sikkerhedsdatablade på alle dine faremærkede produkter
 2. Dine sikkerhedsdatablade skal være opdaterede
 3. Du skal foretage kemisk risikovurdering
 4. Du skal give dine medarbejdere adgang til oplysningerne og instruere i sikker anvendelse
 5. Du skal opbevare oplysningerne i 10 år efter endt brug
 6. Du skal vurdere, om særligt farlige stoffer kan substitueres.

 

Substitutionsprincippet (STOP-modellen)

STOP-modellen bruges til at beskytte medarbejdere, når farlige kemikalier er til stede. Den består af fire faser:

 1. Substitution: Erstat farlige stoffer med mindre skadelige.
 2. Tekniske foranstaltninger: Implementer teknologiske løsninger for sikkerhed.
 3. Organisatoriske foranstaltninger: Tilrettelæg arbejdsgange, så eksponering reduceres.
 4. Personlige værnemidler: Brug beskyttelsesudstyr hvor nødvendigt.