Adeno-associeret virus (AAV)-analyse fra titer til payload: Kromatografi-baserede løsninger

Titer og renhed af virale kapsider kan analyseres ved at kombinere size exclusion chromatography (SEC) og Multi-Angle Light-Scattering (MALS). Det nye AAV-analysemodul i SECview 3.0-softwaren til LenS3 MALS-detektoren letter AAV-analysen yderligere ved automatisk at beregne den gennemsnitlige fyldningsgrad og titer for en AAV-prøve.

Mængden af fulde og tomme AAV-kapssider er afgørende for den terapeutiske effekt og kan bestemmes ved anionbytningskromatografi (AEX). Tosohs forskere har udviklet en AEX-metode, der forbedrer både sikkerheden på arbejdspladsen og miljøbeskyttelsen, samtidig med at den ønskede separationsydelse bevares. En ny applikationsnote viser, hvordan den almindelige giftige mobilfaseforbindelse TMAC kan erstattes med cholinchlorid, når man bruger TSKgel Q-STAT.

Mere information


MD Scientific er autoriseret forhandler i Danmark for Tosoh Biobioscience.

              

For flere detaljer og pris, kontakt MD Scientific
via e-mail info@md-scientific.dk eller telefon 7027 8565