GRATIS WEBINAR: Tips & Tricks til Karl Fischer-titrering

Tips and tricks for Karl Fischer water determination using the oven method

Karl Fischer-titrering er den foretrukne metode til at måle vandindholdet i alle slags stoffer. Nogle stoffer kan dog ikke analyseres ved direkte Karl Fischer-titrering, fordi:

  • de frigiver den indeholdte fugt meget langsomt eller kun ved høje temperaturer
  • de er dårligt opløselige i KF-opløsningsmidler
  • der opstår sideraktioner med KF-reagenset.

Alle de ovennævnte problemer kan undgås med Karl Fischer-ovnmetoden. Opvarmning af prøvematrixen for at frigive fugten og derefter udføre Karl Fischer-titreringen i en separat reaktionsbeholder, sparer dig for eventuelle matrixproblemer. Sådan kan du bestemme fugten i næsten enhver prøve!

Tilmeld dig vores webinar med Honeywell den 15. marts. Vi glæder os til at se dig!