Hvad skal du gøre med dine tromler og IBC palletanke?

Systemcontainer med skydeporte

Få sikker opbevaring med en systemcontainer fra DENIOS

En container eller et lager fra DENIOS spiller på alle de rigtige tangenter til både indendørs og udendørs opbevaring af olier og kemikalier i tromler og IBC palletanke. Med en systemcontainer kan du udvide lageret uden nødvendigvis at lave en fast tilbygning til din virksomhed.

Tromlecontainer

Så mangler din virksomhed en container?

Container, systemcontainer, tromlecontainer og lager… Ligegyldigt hvad vi kalder din opbevaringsmulighed til tromler og IBC palletanke, så står vi klar med ekspertrådgivning og planlægningstips. Vi har samlet 9 spørgsmål, som vi helt sikkert bringer på banen i planlægningsfasen:

 

1. Hvilke medier skal der opbevares?

Afhængig af mediets egenskaber og farepotentiale skal der træffes de helt rigtige foranstaltninger, som passer til lige netop det medie, du skal opbevare. Ligeså vel at der er forskel på gulerødder og æbler, så er der også forskel på, om du skal opbevare olie, frostvæske, maling, syrer, baser, kemikalier eller noget helt syvende.

 

2. Hvilken fareklasse tilhører dine medier, og er de grundvandsforurenende?

Farlige medier er klassificeret i fareklasser alt efter, hvor farlige de er. Klassificeringen vil fremgå af sikkerhedsdatabladet, du allerede har liggende. Måske er det muligt med en fælles opbevaring af flere farlige olier og kemikalier. Dette afhænger lovgivningen på området, standarder og tekniske bestemmelser.

faresymboler

3. Hvilke specifikationer for sikker opbevaring kan du finde i mediets sikkerhedsdatablad?

I sikkerhedsdatabladet vil du typisk kunne finde lageroplysninger, der belyser særlige krav til din nye container eller beholderen (tromle, dunk, IBC palletank mv.). Det er også i sikkerhedsdatabladet, du kan blive klogere på lagerbetingelserne (temperatur, luft, fugtighed og lys).

 

4. Hvilke størrelser enheder skal du opbevare, og hvor mange skal der være plads til?

Din systemcontainers størrelse afhænger selvfølgelig af, hvad det er for nogle beholdere, du skal opbevare, OG hvor mange af disse beholdere der er tale om. Skal du opbevare 12 IBC palletanke? Eller måske 12 200 liters tromler? Der er forskel på størrelse og dermed også pris.

Systemcontainer til tromler og IBC palletanke

5. Hvordan forsynes containeren med enheder?

Hvordan kommer tromlerne ind i containeren? Manuelt? Med tromlevogn? Med tromleløfter? Med gaffeltruck? Afhængig af svaret kan vi finde ud af, om du har brug for frihøjde eller en opkørselsrampe.

 

6. Skal der aftappes fra containeren?

Hvis du skal tappe kemikalier fra tromlerne, kigger vi på din systemcontainer med øgede sikkerhedsbriller. Det er især gældende ved antændelige medier. Det kan nemlig være, at der er brug for teknisk ventilation, udsugningsovervågning og EX-beskyttelse.

Systemcontainer til liggende opbevaring

7. Skal der overholdes et bestemt temperaturområde?

Er dine medier temperaturfølsomme, er det nødvendigt med opvarmning / klimaanlæg til konstant temperaturregulering. Vores containere og lagre kan fremstilles med isolering.

 

8. Skal du opbevare farlige medier i et beskyttelsesområde?

Så har du brug for specielle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Ud fra dine oplysninger kan vi skræddersy et tilbud til dig, som inkluderer passende sikkerhedstekniske udstyr.

 

9. Er der mulighed for sikker aflæsning og opstilling ved hjælp af kran / gaffeltruck?

Mange af vores kunder benytter sig af vores aflæsningsservice, når vi ankommer med din fuldstændige færdige container. Hvis du selv vil stå for aflæsningen, kan vores løfteudstyr stilles til rådighed.

Systemcontainer til 48 tromler

Hvad kan en systemcontainer ellers?

Til selve designet af din systemcontainer er det næsten kun din fantasi, der sætter grænsen. Vil du have én stor åbning i den ene ende? Eller er du mere interesseret i, at begge langsider kan åbnes op? Skal der være en fløjdør, dobbeltlåger eller skydeporte? Længden, bredden og højden står dig også helt frit for og er selvfølgelig afhængig af, hvor meget du skal opbevare.

 

Meget mere end systemcontainere

Hos DENIOS har vi meget mere end systemcontainere. I samme boldgade finder du varmekamre til temperaturfølsomme medier, walk-in lagre og brandsikre lagre og containere. Ellers har vi også ”småting” såsom opsamlingskar, brandsikre skabe til kemikalier og olier, tappestationer, tromleløftere, personligt sikkerhedsudstyr, absorbenter og meget mere. Sagt med andre ord, hos DENIOS er vi eksperter inden for miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed.

Varmekammer