MSC/MSCi

Screeningsanalyser – hurtigt og effektivt

Real-time analyser uden chromatografi

IonSense DART og SIFT-MS: hurtig screening af mange prøver på kort tid.

I produktionslaboratorier er der ofte et stort dagligt flow af analyser af organiske komponenter. Det optager megen instrumenttid og er derfor en tung belastning på GCMS- og LCMS-udstyr.

En løsning på problemet kan være at nedsætte analysetiden betragteligt ved at springe chromatografidelen over og screene prøverne udelukkende ved hjælp af MS-udstyret.

Vi har to forskellige løsninger

  • SIFT-MS typisk for mindre komponenter (stofferne skal have en vis flygtighed).
  • IonSense DART for “større” komponenter (også ikke-flygtige stoffer kan analyseres).

Hurtige analyser har naturligvis deres begrænsninger. Resultaterne kan være semikvantitative og/eller identifikationsmæssigt kun vejledende.

Men hvis du inden for kort tid kan frasortere for eksempel 85% af dine mulige prøver, er der så kun 15% tilbage til en detaljeret analyse…

__________________________________________________________________________________________________________________________________

     

SIFT-MS

Real-time analyse af VOC’er   (flygtighed typisk op til C15-alkan).

SIFT-MS baserer sig på et trippel-Q MS, hvor reaktant-ioner udvælges og selektivt reagerer med prøvens analytter ved ion-molekyle reaktioner i kollisionscelleområdet. Herved opnås en stor grad af selektivitet UDEN brug af chromatografi.

Instrumentet kombineres ofte med en GERSTEL headspacesampler, hvorved man kan opnå analysetider på 1-2 min. pr prøve.

Brugbar i stort set alle brancher

SIFT-MS’ens alsidighed gør den til et oplagt valg i rigtig mange brancher og set-ups.

  • Produktion, analyselaboratorier, outdoor, mobile enheder.
  • Miljøovervågning, fødevarer, bilindustri, lægemidler, kliniske analyser….

LÆS MERE

___________________________________________________________________________________________________________________________________

             

IonSense DART

Real-time analyse  (fra mellemtunge VOC’er til og med ikke-flygtige forbindelser)

Dette er en ekstern ioniseringskilde til et LC-type MS efter eget valg (kan stort set monteres på alle LCMS-instrumenter). Den scanner prøverne monteret i hhv, 1/12/96/384 positioner, og analysetiden er <1 min.

DART er også et must for syntesekemikere.

Følsomhed: lavt ppb / højt ppt-interval.

Fleksible løsninger med DART-SVP

SVP har automatisering indebygget og har derudover mulighed for at placere forskellige moduler i beam-linien.

Afhængigt af modulet kan mellem 10 og 384 prøver analyseres i serie og dermed fuldt udnytte den korte analysetid.

Åbenlyse fordele

  • Screener på sekunder
  • Ingen carry-over
  • Analyse af faste stoffer, væsker, pulvere
  • Sparer omkostninger til solventer og affald
  • Kan tilkobles stort set alle MS-modeller

LÆS MERE