Laboratory, Automation & Technology (LAT) A/S

CE MÆRKNING OG MASKINDIREKTIVET AF JUN. 2016.

I juni måned 2016 trådte et nyt maskindirektiv i kraft og mange er ikke klar over at deres udstyr ikke opfylder de nye krav. En stor ændringer er at pipetteringsrobotter ligestilles med robotter og her er sikkerheden et problem. Det er ikke længere nok at instrumentet er ”lukket inde” eller et relæ ”pauser” instrumentet ved åbning af døre eller brydning af et lysgardin. Nu skal der være, ud over nødstop, alarm på åbninger ved adgangen til instrumentet, som stopper dette ved brydning og en tilkobler, som operatøren skal aktivere efter relæer/gardiner eller andre sikkerhedsindstillinger er blevet brudt, instrumentet må ikke automatisk gå i gang igen.

LAT A/S kan derfor tilbyde CE-2016 skabe til din robot/pipetteringsrobot enten som bordmodel eller skab på hjul, med/uden tilgang for udsug.
Yderligere oplysninger på 70237740
e-mail: lat-int.com www. lat-int.com